Zagłosuj na projekt regionalny TAR20 - "Nasze dziedzictwo" ZS w Proszowicach

(fot. źródła)
Proszowice, 19-05-2023

     Zachęcamy i prosimy mieszkańców powiatu proszowickiego (ale nie tylko), którzy ukończyli 16 lat do oddania głosu na projekt pt. "Nasze dziedzictwo" (TAR20) zgłoszony do 6 edycji Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego przez ZS w Proszowicach.

     Projekt ten ma za zadanie zaangażować młode pokolenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do aktywnego poznawania historii i kultury swojego narodu i regionu. W tym celu zorganizowane zostaną przez nauczycieli ZS w Proszowicach zajęcia dla uczniów powiatu proszowickiego i brzeskiego chcących uczestniczyć w działaniach pozalekcyjnych.

     Zadania te przybliżą historię i kulturę narodu doświadczonego wojną. Ich celem będzie budowanie świadomej postawy narodowej, identyfikującej jednostkę z kulturą narodową i lokalną. Celem kolejnych zadań realizowanych w ramach projektu jest poglądowe i bezpośrednie poznanie wybranych wydarzeń historycznych i kulturowych mających wpływ na trwałość kultury i historii narodu oraz regionu.

     Wyeksponowane zostaną działania i postawy Ludwika Hieronima Morstina związanego z Pławowicami oraz Zygmunta Marca urodzonego w Opatkowicach.

Zasady głosowania: https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie.

Pamiętaj! Aby Twój głos był ważny zagłosuj:
  • za pośrednictwem papierowej karty do głosowania: od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r.
  • za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania: od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 18 czerwca 2023 r.


red.   

źródła: ZS w Proszowicach

(fot. źródła)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/inicjatywy/20230519zsprosz_dziedzictwo/art.php