Sztuczna inteligencja ma pomóc w diagnozie i leczeniu chorób onkologicznych

(fot. adobe stock)

8-03-2023

     Wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnozie i leczeniu chorób onkologicznych zakłada zawarte w poniedziałek porozumienie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym.

     Zapoczątkowana współpraca ma polegać na stworzeniu m.in. programu i algorytmu. Na ich podstawie sztuczna inteligencja będzie mogła wskazać pacjentów zagrożonych chorobą nowotworową.

"Dzięki nawiązanej współpracy, ogrom dostępnych informacji, które pojawiają się w diagnostyce m.in. białaczek, będziemy mogli weryfikować, porządkować, systematyzować, by w sposób przystępny, efektywnie mogły one zostać wykorzystane do właściwego zdiagnozowania przypadku i oczywiście wdrożenia odpowiedniego, skutecznego procesu leczenia" - powiedział w poniedziałek dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź.

     Ośrodek Przetwarzania Informacji to jednostka badawczo-rozwojowa. Tworzy systemy informatyczne i oprogramowanie, umożliwiając gromadzenie informacji, ich weryfikację, analizę i wizualizację.

"W wyniku podpisanej umowy wspólnie z ŚCO przystąpimy do projektu mającego na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji do diagnozowania nowotworów. Mam nadzieję, że uda nam się zwiększyć dostępność do diagnostyki nowotworów, pozwolić na szybsze leczenie, a opracowane rozwiązania zostaną wdrożone i zastosowane w innych ośrodkach badawczych w Polsce" - powiedział dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego dr Jarosław Protasiewicz.

     W ramach zawartego porozumienia przygotowany zostanie m.in. zbiór cyfrowych obrazów histopatologicznych prostaty. Dzięki tym danym możliwe będzie opracowanie metod z użyciem AI (sztucznej inteligencji) do analizy obrazowania histopatologicznego. Umożliwi to automatyczną ocenę stopnia zaawansowania nowotworu i będzie stanowiło wsparcie dla lekarzy diagnostów. Instytucje będą także współpracować w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, m.in. w zakresie wspomagania diagnostyki na przykład radiologicznej i klinicznej.

"W Ośrodku Przetwarzania Informacji prowadzimy zaawansowane prace związane z wykorzystaniem najnowszych technologii IT w medycynie i ochronie zdrowia. W Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji, którym kieruję, opracowaliśmy m.in. platformę badawczą eRADS, która służy do standaryzacji opisów raportów medycznych" - poinformował kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji w OPI dr inż. Piotr Sobecki, który odpowiada ze współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

"Rozwój sztucznej inteligencji oraz postępy w obszarze cyfryzacji przyczyniły się do rozwoju nowej ery cyfrowej patomorfologii (tzw. obliczeniowej patomorfologii). Ta nowa dziedzina umożliwia efektywniejszą diagnostykę - diagnostykę spersonalizowaną, ukierunkowaną na konkretnego pacjenta" - dodał Sobecki.

     Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek podkreślił, że dzisiejsza medycyna nie może być oderwana od nowoczesnej technologii, od wysokiego poziomu nauki i jej osiągnięć. "To dzięki wykorzystaniu wiedzy, nowinek technologicznych, dzięki współpracy naukowców i inżynierów, fizyków i biologów ze specjalistami z zakresu ochrony zdrowia rozwija się medycyna" - powiedział.

     W podpisaniu porozumienia wzięli również udział przedstawiciele świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka oraz prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

Wiktor Dziarmaga   

źródła: https://naukawpolsce.pap.pl/

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/serwis/poza/20230308nwp_rak/art.php