Dzisiaj jest poniedziałek, 04 lipca 2022 r.   (185 dzień roku) ; imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 

serwis IKP / w szerszej perspektywie / Troje Polaków nowymi członkami Academia Europaea
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-06-30
USD 4,4825 +0,66%
EUR 4,6806 -0,01%
CHF 4,6904 +0,63%
GBP 5,4429 +0,39%
Wspierane przez Money.pl


Troje Polaków nowymi członkami Academia Europaea

(źródło: adobe stock)

21-06-2022

     Troje Polaków zostało nowymi członkami Academia Europaea - największej organizacji naukowej w Europie. Nowymi członkami są profesorowie: Zofia Szweykowska-Kulińska, Piotr Tryjanowski i Rafał Weron.

     Academia Europaea - powołana w 1988 roku, z inicjatywy Royal Society, organizacja - zrzesza wybitnych ekspertów z wszystkich dziedzin nauki. Zajmuje się opiniowaniem i doradzaniem w tematyce naukowej (współpracuje m.in. z Komisją Europejską).

     Mająca siedzibę w Londynie Academia Europaea jest największą ogólnoeuropejską akademią nauk. Skupia ok. 4800 naukowców, w tym większość europejskich laureatów Nagrody Nobla.

W 2022 roku dołączyło do niej troje naukowców z Polski.

Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się biochemią i biologią molekularną. Kieruje Laboratorium Ekspresji Genów, w którym zajmuje się metabolizmem i funkcją cząsteczek RNA, zwłaszcza ich rolą w odpowiedzi roślin na różnego rodzaju stresy środowiskowe, takie jak susza, wysoka temperatura, przenawożenie. Badania prowadzi głównie na modelowej roślinie rzodkiewniku pospolitym oraz dwóch roślinach użytkowych - ziemniaku i jęczmieniu. Zajmuje się także rolą różnych cząsteczek RNA w molekularnych mechanizmach rozmnażania płciowego w ewolucyjne najstarszych roślinach lądowych - wątrobowcach.

     Opublikowała ponad 100 artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych (m.in. PNAS, Nature Plants, EMBO J., Plant Biotchnology Journal). Swoje badania prowadzi w ramach licznych projektów naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

     Wśród obecnych lub wcześniej pełnionych funkcji prof. Szweykowskiej-Kulińskiej są takie jak: członkini korespondentka Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN, członkini Prezydium Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN, Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie nauki biologiczne. Prof. Szweykowska-Kulińska jest też członkinią Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej EMBO.

Prof. Piotr Tryjanowski kieruje Katedrą Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest jednym z najczęściej cytowanych biologów w Polsce. Badawczo zajmuje się interakcjami zwierząt i ludzi, a także ekologią behawioralną, ptakami krajobrazu rolniczego czy ekologią miast.

     Uczestniczy w licznych projektach, dotyczących m.in. zielonej i niebieskiej infrastruktury miast - jej znaczenia dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców, oceną metod teledetekcji w wykrywaniu obecności gatunków i wybiórczości siedliskowej, synchronizacją lokalnych populacji bociana białego w przestrzeni i czasie. Jest członkiem specjalistycznej grupy bocianiej w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

     Opublikował ponad 300 artykułów naukowych w najlepszych czasopismach o międzynarodowym zasięgu i 17 książek, m.in. "Ornitologia terapeutyczna" czy "Bocian. Biografia nieautoryzowana" (współautor). Często popularyzuje naukę.

Prof. Rafał Weron z Politechniki Wrocławskiej jest jednym z wiodących światowych ekspertów w dziedzinie prognozowania na rynku energii. Jego inne zainteresowania badawcze obejmują ekonomię obliczeniową, statystykę obliczeniową i uczenie maszynowe, modelowanie agentowe i układy złożone, inżynierię finansową i zarządzanie ryzykiem oraz modelowanie stochastyczne i analizę szeregów czasowych.

Jego publikacje były cytowane ponad 5000 razy (baza Scopus; bez auto-cytowań) a jego indeks H wynosi 40.

     Jest autorem cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem monografii "Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach" oraz współautorem czterech innych książek. Opublikował ponad 100 rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych (w szczególności w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej: Applied Energy, Energy Economics, Energy Policy, IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE Transactions on Sustainable Energy, International Journal of Forecasting oraz Renewable and Sustainable Energy Reviews), w tym trzy obszerne artykuły przeglądowe dot. prognozowania cen energii elektrycznej. Posiadając doktorat z matematyki finansowej oraz habilitację i tytuł profesora z nauk ekonomicznych, jest często zatrudniany jako konsultant firm finansowych, energetycznych oraz informatycznych.

     Wśród ponad stu polskich członków Academia Europaea są także m.in. profesorowie: Janusz Bujnicki, Agnieszka Chacińska, Tomasz Dietl, Jerzy Duszyński, Michał Kleiber, Marta Miączyńska, Marcin Nowotny, Jacek Jassem, Grzegorz Kołodko, Andrzej Legocki, Andrzej Jajszczyk czy Maciej Żylicz.

Nauka w Polsce   

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
lipiec  4  poniedziałek
lipiec  5  wtorek
lipiec  6  środa
lipiec  7  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ