facebook
Parkany - Ostrzyhom

    Dzisiaj jest niedziela, 20 września 2020 r.   (264 dzień roku) ; imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   |   praca   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 

serwis IKP / w szerszej perspektywie / Parkany - Ostrzyhom
O G Ł O S Z E N I A


Parkany - Ostrzyhom

(fot. Henryk Pomykalski)

Proszowice, 21-11-2018

     Dziś te miejscowości noszą nazwy, Sturowo i Esztergom, zalegają na obu brzegach Dunaju. Historyczne Parkany znajdują się w Słowacji a Ostrzyhom na terenie Węgier. W XVII wieku miejscowości te były pod panowaniem potęgi otomańskiej. Rzeczpospolita po tragediach "Potopu" i powstaniu Chmielnickiego była słabym organizmem, zarówno pod względem gospodarczym jak i pogłębiającym się fatalnym ustrojem politycznym.

     Za panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Turcja zajęła Podole, w tym najpotężniejszą twierdzę Rzeczpospolitej - Kamieniec Podolski. 18 X 1672 roku przyjęliśmy upokarzający pokój w Buczaczu. W tej fatalnej sytuacji pojawił się mąż opatrznościowy, geniusz wojenny, hetman Jan Sobieski.Za sprawą kolejnych zwycięstw nad Turcją, w tym szczególnie pod Chocimiem 10/11 listopada 1673 roku, został królem Rzeczpospolitej.

(fot. Henryk Pomykalski)

     Współpraca z Francją nie przynosiła spodziewanych przez króla efektów. W tej sytuacji, by wzmocnić pozycję Polski wobec potęgi tureckiej, zawarł sojusz o wzajemnej pomocy z Habsburgami. Jego efektem stała się wyprawa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń i wspólnie z siłami sprzymierzonych podjęcie bitwy z armią dowodzoną przez Kara Mustafę. Z chwilą podjęcia walki stolica Austrii była bliska zdobycia przez tego wodza. Gdyby upadł Wiedeń zapewne inaczej potoczyłyby się dzieje Europy. Już wtedy ulegałaby islamizacji.

     Krótki list króla do papieża "Venimus, vidimus et Deus vicit" - "Przybyliśmy, ujrzeliśmy a Bóg zwyciężył", był nie tylko dumnym komunikatem wojennym, ale też mówił o ocaleniu tożsamości chrześcijańskiej Europy, w tym bytu monarchii austriackiej, która w wiek później, wespół z Rosją i Prusami, dokonała rozbioru Polski. Austriacy w swojej stolicy mają setki pomników, często pompatycznych, a także z podziękowaniem dla armii radzieckiej, królowi, zbawcy, ufundowali krótką liczącą ok.200 metrów nazwę ulicy.

(fot. Henryk Pomykalski)

     Parę lat temu pod przewodnictwem Piotra Zaparta z Miechowa zawiązał się Komitet Budowy Pomnika króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu, w pobliżu kościoła, skąd dowodził on zwycięską bitwą. Wydawało się, że 12 września bieżącego roku ciężka praca Komitetu będzie sfinalizowana, a tu, gdy już w Gliwicach jest gotowy do podróży pomnik króla Jana - dzieło prof. Dźwigaja, burmistrz Wiednia wstrzymał jego posadowienie... Przygnębiające...

     Znacząco utraciłem sympatię do Austriaków, którą nabywałem w kolejnych latach współpracy Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych z podobną w pięknej Styrii. Tam podczas ostatniej mojej bytności jako dyrektora szkoły w rocznicę bitwy, która ocaliła Wiedeń, podczas zjazdu absolwentów szkoły, wręczyłem portret króla. Reakcja uczestników zjazdu była nadzwyczaj serdeczna...

(fot. Henryk Pomykalski)

     Komitet Budowy Pomnika i krąg jego partnerów, nie daje "za wygraną" i organizuje wiele wydarzeń związanych z kampanią wiedeńską. W dniu 7 października br. w rocznicę bitwy pod Parkanami, stoczonej 7-9 X 1673 roku pod pomnikami króla Jana III Sobieskiego w Parkanach i po drugiej stronie Dunaju w Esztergomie, nad którym dominują wznoszące się na wzgórzu katedra i zamek. Bitwa nad piękną rzeką Europy Dunajem była wielkim zwycięstwem oręża polskiego. Niestety ostatnim przed rozbiorami. Przegrana bitwa była dla Turcji początkiem upadku jej potęgi, a też, niestety paradoks znaczenia Polski w środkowej Europie i wzmacniania znaczenia w tym regionie Austrii i Rosji.

Uczestnicząc w uroczystościach towarzyszyły mi przykre refleksje nad losami naszej Ojczyzny...

(fot. Henryk Pomykalski)

     Turcy przez lata niewoli nie uznali faktu rozbiorów Polski, a podczas uroczystych sesji "ichniejszego" sejmu, ceremoniarz zawsze witał posła z Lechinstanu, a społeczność Turków w Wiedniu nie wyrażała sprzeciwu wobec budowy tego pomnika na Kahlenbergu.

     W trakcie uroczystości w obu tych miastach uderzała serdeczność władz samorządowych. Barwnie prezentowało się Bractwo Kurkowe, chorągwie husarskie, strzelcy J.Piłsudskiego i prowadzący przemarsz uczestników z Parkan, przez most na Dunaju do Esztergomu, Zespół Muzyki Dawnej z Gniezna. Spośród wielu wystąpień, szczególne wrażenie na mnie wywarła emocjonalna wypowiedź przedstawicielki Polonii z Wiednia.

Henryk Pomykalski   

(fot. Henryk Pomykalski)idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
wrzesień  20  niedziela
wrzesień  21  poniedziałek
wrzesień  22  wtorek
wrzesień  23  środa
[17.00]   (Wieliczka)
spotkanie - "Niezwykła droga do Wieliczki sześciu górników z Miśni czyli przyjrzyjmy się pierwszorzędnym rzeźbom w porcelanie"
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ