facebook
Prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku

    Dzisiaj jest niedziela, 20 września 2020 r.   (264 dzień roku) ; imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   |   praca   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 

serwis IKP / w szerszej perspektywie / Prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku
O G Ł O S Z E N I A


Prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku

(fot. nadesłane)

23-10-2018

     Już jutro (24 października) międzynarodowe obchody Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Day). Czy prawo do życia w zdrowym środowisku można zaliczyć do praw człowieka?

     W 2018 r. obchodzimy 70-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Można do nich zaliczyć również prawo do życia w zdrowym środowisku. Choć termin "ochrona środowiska" nie został przywołany bezpośrednio w tym dokumencie, nie da się cieszyć prawami człowieka i dobrą jakością życia w zanieczyszczonym, zdegradowanym otoczeniu. Dowodzi tego fakt, że co roku siedem milionów osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza (szacunki WHO), a w Polsce takich osób jest ponad 40 tys. (Komisja Europejska).

     W ramach obchodów Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Day) Centrum UNEP/GRID-Warszawa organizuje we współpracy z firmą Samsung wydarzenie dotyczące zwiększania świadomości społecznej w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz debatę "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju". Partnerami głównymi wydarzenia są Grupa Żywiec S.A. oraz Fundacja VEOLIA.

Prawa człowieka i ochrona środowiska są ze sobą ściśle powiązane - tylko w zdrowym środowisku człowiek ma szansę na zdrowie, dobrobyt i prawdziwy rozwój. Dobitnie pokazują to klęski żywiołowe takie jak powodzie czy huragany, które są wynikiem postępujących zmian klimatu, susze potęgujące problem głodu na świecie oraz zanieczyszczenie powietrza przyczyniające się do śmierci tysięcy ludzi w samej Polsce - mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Zdrowe środowisko a zdrowie i dobrobyt człowieka

     Od stanu środowiska naturalnego zależy realizacja wielu praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w 1948 r. Klęski naturalne będące skutkiem zmian klimatu przyczyniają się do śmierci oraz utraty bezpieczeństwa ogromnej rzeszy osób. W sposób szczególny zagrożone jest również prawo każdej osoby do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt (w tym wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską).

prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku (fot. nadesłane)

     Na zdrowie człowieka ogromny wpływ mają także zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, z powodu których przedwcześnie umierają miliony ludzi na całym świecie. Coraz więcej osób prywatnych i organizacji na całym świecie walczy o prawo do życia w zdrowym środowisku.

ONZ o konieczności ochrony środowiska

     Na ograniczenia w realizacji praw człowieka wynikające ze stanu środowiska naturalnego Organizacja Narodów Zjednoczonych zwracała uwagę już wielokrotnie. Przyjęta w roku 1972 deklaracja Konferencji Sztokholmskiej ONZ kompleksowo przedstawiła powiązania między człowiekiem a naturą, wskazując na odpowiedzialność ludzkości za zachowanie Ziemi w dobrym stanie oraz udowadniając, że tylko realizacja tego celu może pozwolić ludziom cieszyć się wysoką jakością życia i prawami człowieka. To właśnie podczas konferencji sztokholmskiej powołano Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment).

     Dwadzieścia lat później, na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992, przyjęta została kolejna deklaracja dotycząca środowiska i rozwoju, a zawarte w niej zasady znalazły swe odzwierciedlenie w przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Agendzie 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te, uwypuklające znaczenie jednoczesnego wdrażania pozytywnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych, wyznaczają kierunki rozwoju do roku 2030. Wyznaczają one drogę do świata, w którym wszyscy mają prawo do wysokiej jakości życia w zdrowym środowisku.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

     Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje w Polsce idee i działania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku w ramach corocznych obchodów Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Day) organizacja zwraca szczególną uwagę na rolę edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Im większa jest świadomość społeczna w tym zakresie, tym większa szansa na pozytywne zmiany.

     Podczas wydarzenia odbywającego się 25 października w Warszawie zaplanowano przeprowadzenie warsztatów na temat działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców (np. młodzieży, konsumentów) oraz debatę "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju" z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i sektora edukacji. Oprócz tego zostaną wyróżnieni najaktywniejsi partnerzy działań Centrum UNEP/GRID-Warszawa i nowi uczestnicy Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".

red.   

prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku (fot. nadesłane)


Wydarzenie organizowane jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Współorganizatorem spotkania jest firma Samsung. Partnerami głównymi są Grupa Żywiec S.A. oraz Fundacja VEOLIA Polska. Patronat honorowy sprawują Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska.idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
wrzesień  20  niedziela
wrzesień  21  poniedziałek
wrzesień  22  wtorek
wrzesień  23  środa
[17.00]   (Wieliczka)
spotkanie - "Niezwykła droga do Wieliczki sześciu górników z Miśni czyli przyjrzyjmy się pierwszorzędnym rzeźbom w porcelanie"
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ