facebook
"Dał mi Pan Bóg wiele talentów..." - Barbara Krężołek-Paluch

    Dzisiaj jest niedziela, 22 września 2019 r.   (265 dzień roku) ; imieniny: Maury, Milany, Tomasza ED Bez Samochodu    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 

serwis IKP / w szerszej perspektywie / "Dał mi Pan Bóg wiele talentów..." - Barbara Krężołek-Paluch
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


"Dał mi Pan Bóg wiele talentów..." - Barbara Krężołek-Paluch

Barbara Krężołek-Paluch (fot. Andrzej Powidzki)

5-04-2018

Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja - mówiącym malarstwem.

Simonides z Keos (556 - 468 p.n.e.)

     Czytelnikom Internetowego Kuriera Proszowskiego pragnę przybliżyć sylwetkę malarki, poetki i dziennikarki Barbary Krężołek - Paluch z Piwnicznej Zdroju zachęcony tym, że ma ona związek z Proszowicami, gdyż jest synową Stanisława Palucha syna Ludwika i Agnieszki z domu Skalska, urodzonego i mieszkającego przez wiele lat w Proszowicach, a o którym pisałem na łamach Kuriera w marcu 2016 roku: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/paluch_stanisław/druk.php.

     Barbara Krężołek-Paluch jest postacią o niezwykłej osobowości, obdarzoną wieloma talentami artystycznymi i dużych osiągnięciach artystycznych, której największa pasją jest jak sama mówi: - Śledzenie przeszłości krainy nadpopradzkiej, gór i dawnych historii rodów to moja pasja. Żyję tym wszystkim, i o ile Bóg da będę to robić aż do śmierci - Wiadomości TV Sądeczanin 5-02-2018.

Artystka - malarka - poetka - działaczka społeczna, dziennikarz gazety lokalnej "Znad Popradu"

2014.12.17 Siedlce, spotkanie z dziećmi (fot. zbiór Barbary Paluch)

Barbara Krężołek-Paluch - poetka, malarka, grafik, dziennikarka i działaczka społeczna, przyszła na świat 1944 roku we wsi Kobylanka koło Gorlic. Absolwentka krynickiego Liceum Ogólnokształcącego i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Architektury Wnętrz). Po studiach w 1968 roku wraz z mężem Jerzym Paluchem - lekarzem pediatrą, zamieszkała w Piwnicznej Zdroju nad Popradem. Pisze w języku literackim i w gwarze górali nadpopradzkich. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Literatów Polskich i Klubu Literackiego Sądecczyzna przy Civitas Christiana w Nowym Sączu. W tym roku (2018) pani Barbara będzie obchodzić 50-lecie twórczości artystycznej.

     Pani Barbara Paluchowa - tak artystkę nazywają na Ziemi Sądeckiej gdzie mieszka i tworzy - jest pomysłodawczynią i organizatorką Zaduszek Poetyckich w Piwnicznej Zdroju oraz wielu innych spotkań i wydarzeń artystycznych, których celem jest dbałość o zachowanie tożsamości regionalnej Sądecczyzny i pokazanie piękna gór. Organizowane z jej inicjatywy kolejne edycje: Międzynarodowych Spotkań Poezji i Muzyki Gór "Wrzosowisko" - w 2017 r. była to już XIX edycja tego wydarzenia i Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "Sen o Karpatach", który jest jednym z wydarzeń "Wrzosowiska" - w 2017 r. odbyło się podsumowanie plonu XIV edycji tego konkursu. Głównym celem tych spotkań oraz konkursu jest promowanie szacunku dla wielokulturowości i bogatej tradycji pogranicza Beskidu. Podczas imprez "królują" przepiękne strofy poezji i liliowe barwy, a biorą w nich udział poeci z całej Polski oraz Słowacji, Czech, Ukrainy, którzy góry znają, kochają i pozostają pod urokiem ich surowości i różnorodnego piękna. Podsumowaniem konkursu są wydania tomików poezji. Temu samemu służą organizowane z inicjatywy pani Barbary plenery malarskie "Beskid - pogranicze pędzlem zapisane" z udziałem artystów z Polski i Ukrainy, a uzyskane w ten sposób obrazy budują profesjonalną galerię malarską w Piwnicznej Zdroju.

     Wśród jej rozlicznych zajęć wymienić można m. in.: pracę dziennikarską w gazecie lokalnej "Znad Popradu", która oprócz malarstwa i poezji stała się jej pasją życia. Jej dbałość o zachowanie tożsamości regionalnej, chronienie gwary górali nadpopradzkich potwierdza wydawany z jej inicjatywy cykliczny humorystyczny dodatek gwarowy do gazety "Znad Popradu" zatytułowany "Górolka i Styl". Projektantka i dekoratorka wnętrz oraz małych form architektury m.in.: pomnika w Młodowie upamiętniającego miejsce straceń, gdzie podczas II wojny światowej 11 listopada 1943 r. i 15 września 1944 r. Niemcy dokonali egzekucji zakładników w odwecie za partyzanckie akcje. W latach 1978-1983 była naczelnym plastykiem Nowego Sącza.

2009.10.15 - wręczanie Gloria Artis Barbarze Paluch (fot. zbiór Barbary Paluch)

     Pani Barbara zaznaczyła swą odrębność oryginalną i różnorodną twórczością artystyczną. Z powodzeniem służy dwóm muzom: malarstwu i poezji. Rysuje i maluje pejzaże, portrety, kwiaty, kompozycje fantastyczne - stosuje różne techniki: olej, pastele i akwarele, uprawia też grafikę. Jako malarka miała kilka wystaw indywidualnych. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju, we Francji, Austrii i USA.

     Natomiast jej debiut poetycki miał miejsce w 1986 roku w Gazecie Krakowskiej, były to 3. wiersze i nota krytyka literackiego Stanisława Stanucha. Wiersze zaprezentowano w GK w dziale poświęconym kulturze: Biała Izba. Pierwszy jej tomik poezji ukazał się w 1991 roku. Dotychczas opublikowała ich dwanaście: Wiersze (1991), Zielenią ku niebu (1993), Trawy płyną (1994), Dom bez okien (1996), Rozmowa z wiatrem (1999), W zwierciadle mojego czasu (2001), Moim górom (2004), Kusoczek Beskida (Odrobina Beskidu) (2005), W bioły izbie dusy (2007), Na moim drzewie (2008), Wyspy jaśminowe (2010), Tam, gdzie rosną gorzkie kwiaty (2016). Wiersze tłumaczono na język rosyjski, niemiecki, łemkowski i słowacki.

2017.08.13 - Wrzosowisko (fot. zbiór Barbary Paluch)

     Duża ilość wierszy poetki poświęconych jest przyrodzie, a przede wszystkim ukochanym górom Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, Tatrom i Bieszczadom widzianych okiem artysty malarza, a "malowanych" słowem. Poetka jest wrażliwa na dramaty współczesnego świata. Stąd w jej dorobku znajdziemy wiersze poświęcone ofiarom ataku terrorystycznego na moskiewski teatr na Dubrowce w dniach 23-26 października 2002 roku (Dziewczyna w czarnej masce), czy zamordowanym w terrorystycznym zamachu dzieciom ze szkoły w Biesłaniu w dniu 1 września 2004 roku (Biała kokardka). Jest w jej twórczości również poezja o zabarwieniu erotycznym, mający u pani Barbary swój własny subtelny wyraz o miłości, jak chociażby w wierszu: Wspomnienia po turnusie w sanatorium - który za zgodą Pani Barbary umieściłem poniżej.

kapliczka w górach pastel - Barbara Paluch (fot. zbiór Barbary Paluch)
     Osobną dziedziną jest jej twórczość dla dzieci, występuje tu jako ilustratorka i autorka wierszy i książek poetyckich, w tym kilkudziesięciu scenariuszy spektakli dla najmłodszych. Napisała i zilustrowała książki dla dzieci: Za co babcia kocha Kraków (2000), O kwiatach i Agatce Niejadce (2002), O Piotrusiu Obżartusiu (2008), O góralce Hanusi i panience Danusi (2016) i inne. Jest autorką ponad 30. scenariuszy przedstawień dla dzieci i projektu strojów. Przez 10 lat prowadziła w Miejskim Ośrodku Kultury w Piwnicznej Zdroju warsztaty plastyczne z dziećmi.

     Jej dorobek literacki jest imponujący. Jednak najbardziej wyjątkowym wydawnictwem jest album "Dar Pamięci - dawni ludzie, rodziny, dawne domy" (2013), w którym spotyka się dokument z poetyckim słowem. Publikacja obejmuje okres blisko 120 lat i przedstawia dziedzictwo kulturowe miasta i gminy Piwniczna Zdrój na podstawie starych dokumentów, zdjęć, opowieści rodzinnych, które gromadziła autorka przez 14 lat. Na wydanie czeka druga część tego albumu.

     W twórczości literackiej, publicystycznej i plastycznej Barbary Paluch bardzo mocno obecna jest tematyka dotycząca Ziemi Sądeckiej. Poetka jest popularyzatorką piękna i osiągnięć Sądecczyzny. Jej poezja na stałe wpisała się w tradycję literacką oraz kulturę regionu i znana jest szeroko w kraju i za granicą.

     Jej wiersze ukazywały się między innymi w: Przekroju, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, Nowej Poezji, Gazecie Kulturalnej, Gościu Niedzielnym, Magdalence Literackiej, Gazecie Petersburskiej (polonijna), prasie regionalnej w całej Polsce oraz w licznych antologiach np.: Krakowska Noc Poetów, Staję się łąką, Promyczki dobroci i radości, Dar - Ludziom Solidarności, Godzina 21.37 i almanachach.

     Brała udział wielu audycjach emitowanych przez: Polskie Radio Program 1 i Radio Kraków, Radio Plus, Radio Echo, Radio Alfa, TVP Polonia, TVP3 Kraków Regionalna. W 2014 roku Magazyn Aktywni 60+ emitowany przez TVP3 Kraków nagrał film o życiu i twórczości poetki. Powstało 16 odcinków, a Barbara Paluchowa reprezentowała Małopolskę - film emitowany był wielokrotnie i dostępny jest w Internecie.

(fot. zbiór Barbary Paluch)

     Pani Barbara Paluchowa jest laureatką kilku znaczących ogólnopolskich konkursów literackich, między innymi takich jak: Konkurs poetycki na 700-lecie lokacji miasta Nowy Sącz (1991) - nagroda "Złoty Wawrzyn Sądecczyzny", Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Ludźmierzu (1999) - II miejsce, Konkurs Poezji Religijnej im. Romana Brandstaettera w Tarnowie (2000) - I miejsce, Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza o Laur Tarnowskiej Starówki (2001) - nagroda "Laur Tarnowskiej Starówki", Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha w Zakopanem (2001 - I miejsce i 2003 - II miejsce), Konkurs Poetycki "Dać Świadectwo" w Krakowie (2001) - nagroda Grand Prix, Konkurs Poetycki 100. lat "Wokół Krzyża" w Zakopanem (2001) - II miejsce, Konkurs Poetycki "Harfa Gorców" w Rabce Zdroju (2004) - I miejsce, Międzynarodowy Konkurs Poezji Węglany - Białaczów (2005) - Mistrzyni Polski w Poezji.

     Pani Barbara poprzez swoją twórczość i działalność artystyczną wrosła w barwny pejzaż kultury Ziemi Sądeckiej. Jej wieloletni dorobek artystyczny oraz jej dbałość o zachowanie tożsamości regionalnej i popularyzacja Ziemi Sądeckiej, a także działania społeczne zostały zauważone i docenione przez władze i instytucje kultury szczebla krajowego, wojewódzkiego, samorządu powiatowego i gminnego. Za swoją twórczość artystyczną, wieloletnią pracę dziennikarską i społeczną, za propagowanie kultury i sztuki malarskiej oraz poezji w różnych organizacjach, stowarzyszeniach czy ośrodkach kultury została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Otrzymała między innymi: Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis (2009), Order Uśmiechu (2005), Order Błękitnej Niezapominajki (2015), Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury"(2000), Odznakę Honorową "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" (2007), Doroczną Nagrodę Starosty Nowosądeckiego (2008), Nagrodę im. Władysława Orkana (2010), Złote Jabłko Sądeckie (2016).

Ponadto w plebiscycie Gazety Krakowskiej otrzymała tytuł "Osobowość Roku 2016" - w kategorii kultura (powiat nowosądecki). A w roku 2018 nominowana do tytułu "Sądeczanin Roku 2017".

Sądeczanin Roku 2017- ks. Józef Babicz z parafii w Marcinkowicach, po lewej BP (fot. zbiór Barbary Paluch)

     Kiedyś pani Barbara powiedziała: - Dał mi Pan Bóg wiele talentów i staram się je jak najlepiej wykorzystać. Mam szczęście w życiu. Jakimś zrządzeniem losu znalazłam się w przestrzeni poetyckiej. Jest to przestrzeń, która zda się nie mieć granic, a która izoluje i pomaga bronić się skutecznie przed wszechstronnym złem. Przestrzeń poetycka będąca obszarem pogłębionego przeżywania rozciąga się nie tylko w umyśle. Buduje ją krajobraz zapisywany wzrokiem. Budują ją kontakty z ludźmi poprzez długie przyjaźni. Tworzenie poezji, podobnie jak malarstwo czy fotografowanie, przynosi mi odczucie szczęścia. - Wiadomości TV Sądeczanin 16-10-2009.

opracował: Andrzej Powidzki   

Wspomnienia
po turnusie w sanatorium

ON

W recepcji zjawia się pani.
Oko zawiesiłem na niej
i spotkały się spojrzenia...
Zaiskrzyło. Coś się zmienia.
W sanatorium często bywam,
odpoczywam i podrywam,
a podrywam na łysinę,
tak jak Kojak, jak Yull Brynner.
To faceci z krwi i kości,
sławni z krzepy i męskości.
Bardzo lubię podrywanie...
strzeżcie się kochane panie,
chętne, łase na amory,
bo ja znów nie taki chory,
i uwielbiam te podboje.

Tu wszystkie mogą być moje!

Ta z recepcji jest niczyja,
więc od razu jej nawijam,
że jest piękna, słodka, miła...
ona chyba uwierzyła
roześmiała się perliście...
- będziesz moja oczywiście,
zaszepcę cię i zagłaszczę,
na spacery cię potaszczę,
zbałamucę, zbajeruję,
przecież to nic nie kosztuje.

Już rybka połknęła haczyk,
a co potem? Się zobaczy!
Zrobię wszystko, by mi rzekła:
- pójdę z tobą do bram piekła,
albo dalej, do wrót raju...
a ja: baju, baju, baju...

A na koniec - bay! Kochanie,
właśnie jadą nowe panie.

ONA

W recepcji się napatoczył,
spojrzał mi głęboko w oczy.
Błyszczał na tle innych panów,
bo był łysy jak kolano.

Wkrótce stał się sercu bliski...
przytulania i uściski,
te wieczorki roztańczone,
te spojrzenia rozmarzone,
te westchnienia, te pieszczoty
i ciał sploty i wyploty,
te uśmiechy i umizgi,
ramion wślizgi i wyślizgi...
Słowik śpiewa do księżyca.
Co za błogość! To zachwyca!
Suchość w ustach, serce bije,
tu nareszcie wiem, że żyję.

Te masaże, te kąpiele...
siła wraca w całym ciele.
Tutaj czuję się kobietą.
To nie to co w domu. Nie to!

Cudnie w dzień, upojnie nocą,
serca jak ptak się trzepocą.
Wschody słońca tuż nad ranem,
a to wszystko z łysym panem.

Wnet ze szczęścia się rozpłynę!
Pan jak Kojak, jak Yull Brynner,
co za krzepa, co za męskość!
Co za "ciacho", co za "mięsko"!

Turnus skończy się za chwilę,
a ja w brzuchu mam motyle.
Łezka mi spod powiek spływa...
Taka byłam tu szczęśliwa!

Barbara Krężołek-Paluch


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. rozmowy z Barbarą Paluch
  2. SKS Sądeczanin
  3. gazeta "Znad Popradu"idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Różnorodność jest przyprawą, która nadaje życiu cały smak.
(William Cowper)

wrzesień  22  niedziela
[15.00]   (Proszowice)
II. Bieg Proszowicki
[18.00]   (Koczanów)
zebranie wiejskie
wrzesień  23  poniedziałek
wrzesień  24  wtorek
[9.00]   (Proszowice)
XVIII sztafetowy bieg ku czci gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego
[18.00]   (Kraków)
Ignacy Daszyński - spotkanie w KKW
wrzesień  25  środa
[16.00]   (Proszowice)
"Czytanie Herberta" - spotkanie z Ewą Dałkowską
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ