Już jutro Międzynarodowy Dzień Kobiet

(fot. internet)

Proszowice, 7-03-2018

     Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony corocznie 8 marca, to globalny dzień świętowania społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych osiągnięć kobiet. Ten dzień współcześnie oznacza również wezwanie do działania w celu przyspieszenia równości w traktowaniu kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia.

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest od ponad stu lat.

     Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Socjalistyczna Partia Ameryki wyznaczyła ten dzień dla upamiętnienia strajku pracowników przemysłu odzieżowego z 1908 roku w Nowym Jorku.

     Później, na mocy uchwały Międzynarodowego Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w dniach 26-28 sierpień 1910 rok, ustanowiono Dzień Kobiet, który nabrał charakteru międzynarodowego. Zakładano, że tego dnia kobiety będą organizować demonstracje, by zwrócić uwagę społeczeństwa na swoje problemy. Jednak nie ustalono dokładnej daty jego obchodów - stąd w historii Dnia Kobiet pojawiają się różne daty.

     Pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii 19 marca 1911 roku. Zorganizowane tego dnia wiece zgromadziły ponad milion kobiet i mężczyzn. Domagano się praw kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.

     W latach 1913 - 1914 w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w wielu krajach, na licznych zgromadzeniach i wiecach protestowano przeciwko grożącemu wybuchowi wojny światowej i wyrażano solidarność z ruchem na rzecz kobiet. W 1914 roku Dzień Kobiet 8 marca, był świętowany jednocześnie w sześciu krajach: Austrii, Danii, Niemczech, Holandii, Rosji i Szwajcarii. Wybuch I wojny światowej zmusił Europę do zaniechania jakichkolwiek świąt na dłuższy czas.

     W 1975 roku, podczas Międzynarodowego Roku Kobiet, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) po raz pierwszy zaczęła świętować 8 marca jako Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dwa lata później, data ta weszła na stałe do światowego kalendarza na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nr A/RES/32/142 z 16 grudnia 1977 roku, ustanawiającej Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie. W rezolucji wezwano wszystkie państwa na świecie do organizowania corocznych obchodów tego dnia sugerując, że wybór daty obchodów powinien być zgodny z narodową tradycją i obyczajem danego kraju. Ustanowioną rezolucją Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśliła istotną rolę kobiet w życiu społecznym i procesach pokojowych, a także konieczność przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.

     Obecnie corocznie w Międzynarodowym Dniu Kobiet odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.

marsz na rzecz kobiet - Brazylia (fot. UN WomenBruno Spoda)

     Priorytetowym tematem nadchodzącej 62. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (CSW), która odbędzie się w marcu 2018 roku w Nowym Jorku będzie hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet: "Czas jest teraz: wiejscy i miejscy aktywiści przekształcający życie kobiet".

     Tym samym tegoroczne światowe obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet wkraczają na ścieżkę bezprecedensowego globalnego ruchu na rzecz praw kobiet. Będą to wyzwania i szanse w zakresie osiągnięcia równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na obszarach wiejskich.

Andrzej Powidzki   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. unwomen.org.pl
  2. unic.un.org.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/poza/20180307dk/art.php