Dzisiaj jest czwartek, 11 sierpnia 2022 r.   (223 dzień roku) ; imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 

serwis IKP / natura, ekologia / Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-11
USD 4,5206 -1,96%
EUR 4,6745 -0,83%
CHF 4,8134 -0,66%
GBP 5,5339 -0,78%
Wspierane przez Money.pl


Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych

(fot. ciechocinek.pl)
Proszowice, 13-10-2020

     W ramach dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju na realizację zadań wynikających z "Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" na terenie Gminy Proszowice zaktualizowano inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z rozpoznaniem stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach na terenie gminy. Na zlecenie Gminy Proszowice zadanie wykonał Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie. Koszt zadania opiewa na kwotę 24 600 zł z dofinansowaniem wynoszącym 18 900 zł.

     Po wielu latach powszechnego stosowania azbestu w wyrobach budowlanych (głównie jako pokrycia dachowe) odkryto, że wyroby te wietrzejąc mogą stać się źródłem pyłu niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi, w związku z czym w 1997 r. ich produkcja została w Polsce zakazana, a od 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu wyrobami zawierającymi azbest. Zgodnie z przyjętym programem oczyszczania kraju z azbestu jego całkowite usunięcie powinno nastąpić do 2032 r.

     Dane z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest powinny być gromadzone przez samorząd gminny, a następnie przekazywane do wojewódzkiej bazy azbestowej. Inwentaryzacja jest też podstawą do aktualizacji gminnego programu usuwania azbestu.

     Na terenie Gminy Proszowice w grupie osób fizycznych zinwentaryzowano 799 obiektów pokrytych wyrobem z azbestem (na 673 posesjach) oraz 17 obiektów na działkach należących do osób prawnych. Zinwentaryzowana ilość wyrobów zawierających azbest 118 414 m2 tj. 1 776,21 Mg. Pilnego usunięcia wymaga 33,7% wyrobów zawierających azbest, 38% wymaga ponownej oceny w terminie do 1 roku i 28,3% wymaga ponownej oceny w terminie do 5 lat. Szacunkowy koszt demontażu wyrobów zawierających azbest wyszacowano na prawie 1,8 mln zł.

Joanna Łękas   

Źródło: UGiM Proszowiceidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
sierpień  11  czwartek
sierpień  12  piątek
sierpień  13  sobota
[16.00]   (Słomniki)
Wakacyjne Pikniki na Wolności!
sierpień  14  niedziela
[12.00]   (Posiłów, Ostrów)
Dożynki gminy Proszowice
[...]   (Proszowice)
Święto Ludzi Gór - wyprawa na Turbacz
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ