Pasieka przy ZS w Piotrkowicach Małych

(fot. Tomasz Świstak)
(fot. Tomasz Świstak)

Piotrkowice Małe, 21-03-2018

     W poniedziałek 18 czerwca przy Zespole Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych została założona pasieka. Pomysłodawcą oraz wykonawcą tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej. To jego członkowie pozyskali fundusze z projektu "Małopolska Pszczoła" na stworzenie pasieki.

     Pasiekę założono na obrzeżach byłego internatu, w miejscu osłoniętym od wiatru, pomiędzy lipami. Składa się ona się z 6 uli pszczoły miodnej rasy kraińskiej, linii Prima.

     Nie bez powodu na pasieką wybrano miejsce w ZS w Piotrkowicach Małych ponieważ jest tam duża baza pożytkowa dla owadów zapylających. Od wczesnej wiosny pożytku pyłkowego służącego do dynamicznego rozwoju rodzin dostarczają leszczyna, wierzba, tarnina, dereń świdwa, kruszyna, kalina koralowa, głóg. Niedaleko znajduje się las grabowo-bukowo-dębowy. Obrzeża zagajników, strumieni porastają endemiczne gatunki flory np. zawilce wielkokwiatowe, mniszek lekarski. W dolinach cieków wodnych występują topola, olcha, rojnik pospolity, sasanka łąkowa a także oman wąskolistny, głowienka wielkokwiatowa.

     Szkoła rolnicza posiada własne gospodarstwo rolne w którym również uprawiają rośliny przyjazne owadom zapylającym, min. rzepak, gorczyca, facelia, gryka, bobik.

     Stowarzyszenie Pszczelarzy dostarczyło również dużą ilość sadzonek lawendy, jeżówki oraz monardy pysznogłówki. Uczniowie wraz z nauczycielami od razu posadzili lawendę, co w przyszłości zapewni bazę pokarmową w okolicy miejsca w którym usytuowana jest pasieka.

     Pasiekę odwiedził i zarazem otworzył p. Wojciech Kozak wicemarszałek województwa małopolskiego. To dzięki wsparciu finansowemu województwa małopolskiego powstała ta pasieka.

Tomasz Świstak   

(fot. Tomasz Świstak)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/natura/20180621pasieka/art.php