facebook
Gmina Proszowice partnerem projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii
Loading

    Dzisiaj jest środa, 17 stycznia 2018 r.   (17 dzień roku) ; imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 

serwis IKP / natura, ekologia / Gmina Proszowice partnerem projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKPGmina Proszowice partnerem projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

(fot. niska-emisja.pl)

Proszowice, 21-11-2017

     Podstawowym problemem związanym z jakością powietrza jest spalania paliw na cele grzewcze w indywidualnych niskosprawnych kotłowniach zainstalowanych w budynkach mieszkalnych. Przyjęta uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego Sejmiku Samorządowego woj. Małopolskiego, wprowadza prawne ograniczenia dotyczące powstawania źródeł niskiej emisji. Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie jest możliwe rozpoczęcie eksploatacji nowego kotła na węgiel, drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

     Dla mieszkańców wprowadzono obowiązek wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych - obowiązek ten należy zrealizować do końca 2022 roku. Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

     Najbardziej efektywne ograniczenie niskiej emisji to wymiana niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne proekologiczne kotły z automatycznym i sterowanym dozowaniem paliwa i powietrza w procesie spalania wg potrzeb cieplnych użytkowników budynku. Koszty tego rodzaju przedsięwzięć są jednak często zbyt wysokie w stosunku do możliwości mieszkańców jak i podmiotu wdrażającego czyli Gminy. W 2017 r. gmina Proszowice złożyła wnioski i otrzymała dofinansowanie na wymianę starych kotłów węglowych w programach RPO 442 (na kotły gazowe i na pelet) i RPO 443 (na kotły na paliwa stałe).

     Dotacja na obydwa programy wynosi 1 011 563,00 zł. W 2017 r. gmina Proszowice zawalczyła również o dotację z WFOŚiGW w Krakowie ale niestety poległa w walce z bardziej zamożnymi gminami - o przyznaniu dotacji decydował bowiem wkład własny gminy. Wniosek złożony przez gminę Proszowice w marcu 2017 r. dotyczył wymiany 91 sztuk starych kotłów i zastąpienie ich niskoemisyjnymi kotłami. Dla mieszkańców, którzy uwzględnieni byli w tym programie zapewniono planowaną z budżetu Gminy Proszowice 14% dotację.

(fot. tychy.pl)

     Ponieważ jest to dotacja o wiele mniejsza od oczekiwanej na skorzystanie z niej zdecydowali się mieszkańcy, którzy kotły musieli wymienić. Finalizowane jest właśnie realizowane w ramach PONE zadanie inwestycyjne "Poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r." zostały podpisane umowy na dotacje do wymiany kotłów. Dofinansowanie z budżetu Gminy to 14% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1400 zł w przypadku kotła na ekogroszek i biomasę oraz 2100 zł dla kotłów gazowych. Na ten cel z budżetu Gminy Proszowice wydatkowane zostanie 25 000 zł w tym 10 000 zł nagrody jaką Gmina Proszowice zdobyła w konkursie przyznanym przez WFOŚiGW w Krakowie z #ekoLIDERZY 2017 województwa małopolskiego.

     W 12 budynkach kotły zostały już wymienione, zlikwidowano 12 starych węglowych kotłów i zamontowano niskoemisyne kotły 5 klasy, spełniające wymogi dyrektywy europejskiej o efektywności energetycznej. Wśród tych nowych kotłów 4 są na ekogroszek, 4 na biomasę (pelet) i 4 na gaz. 3 kotły zostały wymienione na terenie miasta Proszowice i 9 na terenach wiejskich. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów w celu zatwierdzenia wypłat dotacji. Dodatkowo kotły wymieniane są w 5 budynkach (4 na terenie miasta Proszowice i na terenie wiejskim). Udzielenie dotacji dla tych budynków wymaga jednak zmiany zasad jej udzielenia ponieważ nie został zachowany określony w regulaminie termin zakończenia wymiany. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Proszowicach tj. 23 listopada 2017 r. zostanie rozpatrzony projekt uchwały, który pozwoli na rozliczenie dotacji dla tych 6 budynków.

red.   

Źródło: UGiM Proszowice/Małgorzata Kwiatkowska


Program Ograniczenia Niskiej Emisji PONE został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach, nr Uchwała Nr XVII/110/2015 w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Proszowice" z dnia 27.II.2015 r., została aktualizowana Uchwałą Nr XLI/294/2017 z dnia 22.VI.2017 r. Opracowanie to wskazuje na kierunki działań, jakie należy podejmować w celu poprawy jakości powietrza i jest wyrazem zaangażowania władz samorządowych w walce ze smogiem.idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Jeżeli naprawdę kocham jakąś osobę, kocham wszystkich, kocham świat, kocham życie.
(Erich Fromm)
styczeń  17  środa
styczeń  18  czwartek
styczeń  19  piątek
styczeń  20  sobota
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa fotograficzna]   Czechy oczami studentów
[do 28.02.2018]    (Proszowice)
Plan kolędy 2017/2018 w parafii Proszowice
[od 27.12.2017 do 31.01.2018]


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowickiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki; 2016 Internetowy Kurier Proszowski
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ