Dzisiaj jest czwartek, 11 sierpnia 2022 r.   (223 dzień roku) ; imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 

serwis IKP / natura, ekologia / Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni gminnej w Proszowicach
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-11
USD 4,5206 -1,96%
EUR 4,6745 -0,83%
CHF 4,8134 -0,66%
GBP 5,5339 -0,78%
Wspierane przez Money.pl


Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni gminnej w Proszowicach

jesiony zostaną zastąpione lipami (takimi jak drzewko na pierwszym planie) (fot. UGiM Proszowice)

Proszowice, 5-10-2017

     Zmierzając do racjonalnego wykorzystania przeznaczonych w budżecie gminy na 2017 r. środków na utrzymanie zieleni na terenach gminnych określono zakres najpilniejszych do wykonania prac. Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Proszowice będzie obejmowała cięcia pielęgnacyjne i redukcyjne drzew oraz usunięcia i nasadzenia. Wskazaniami do usunięcia drzew był przede wszystkim ich stan zdrowotny i techniczny, który stanowi zagrożenie bezpieczeństwa (zaschnięte konary i gałęzie, ograniczenie widoczności, zapewnienie wymaganych odległości umożliwiających przejście chodnikiem, czy przejazd drogą), konieczność poprawy estetyki, usunięcie kolizji z innymi drzewami.

     Pielęgnowane i formowane będą m. in. drzewa przy ul. Kościuszki (lipy przy szkole i drzewa kolidujące z budynkiem Jagiełły 2), drzewa na północnej i wschodniej pierzei Rynku oraz na płycie Rynku, szpaler klonów kulistych przy ul. 3 Maja, przy ul. Kopernika - droga dojazdowa do szkoły. Cięcia sanitarne zostaną wykonane również przy ul. Brodzińskiego (szpaler wzdłuż ulicy na wysokości bloków 3,5 i 7). Zabiegi pielęgnacyjne i formujące zostaną wykonane także na 2 lipach skwer Krakowska-Głowackiego oraz 6 grabach kolumnowych przy Skwerze Bł. Pawłowskiego. Zostaną usunięte lipa i trzy jesiony rosnące w chodniku przy ul. 3 Maja (od nr 5 do 19).

graby kolumnowe przy Skwerze Bł. Ks. Pawłowskiego wymagają formowania (fot. UGiM Proszowice)

     Drzewa te zostały wytypowane z uwagi na zasychające, martwe konary stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz występowanie próchnicy wgłębnej w miejscach rozwidlenia konarów, nasilone objawy żerowania szkodników drewna. Brak jest możliwości wykonania skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych. Dodatkowo silnie rozrastające się korzenie drzew uszkadzają chodnik oraz zagrażają podziemnej infrastrukturze. Karpy korzeniowe tych drzew zostaną usunięte, co jest wielkim wyzwaniem dla wykonawcy, a w ich miejsce zostaną dokonane nowe nasadzenia - lipy szerokolistne (takie jak przy ul 3 Maja nr 23).

     Taka sama lipa zostanie posadzona przy nr 37 w miejscu po lipie, której "nie dane było zaszumieć". Usunięte zostaną również 2 całkowicie zaschnięte sosny przy drodze dojazdowej wzdłuż boiska przy ul. Kopernika. Wymienione na nowe nasadzenia będą też dwa młode drzewka przy aptece ul. 3 Maja 51- drzewka te zasychają, mają rozległe uszkodzenia i martwice pni.

drzewa kolidujące z zabudową - cięcie pielęgnacyjne i redukcyjne (ul. Kościuszki) (fot. UGiM Proszowice)

     Wykonawcą zadania jest firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Janet" z Bolechowic, która wyłoniona została spośród 3 zgłoszonych ofert, a najkorzystniejsza cena oferty (ok. 24 tys. zł) pozwoliła na zlecenie całego określonego zakresu prac.

zasychająca lipa przy ul. 3 Maja zostanie zastąpiona lipą szerokolistną (fot. UGiM Proszowice)

     Zakres przeprowadzonych prac ma charakter interwencyjny. Bieżące utrzymanie zieleni (koszenie trawników, cięcie żywopłotów, nasadzenia sezonowe) realizowane jest przez firmę wyłonioną w przetargu na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie i konserwacje zieleni miejskiej. Usługę tę aktualnie realizuje firma "Kombud". Z całą pewnością w tym zakresie bardzo wiele można poprawić, ale wymaga to zdecydowanie większych nakładów.

     Kompleksowe zagospodarowanie zieleni na terenie Proszowic wymaga opracowania koncepcji zagospodarowania zieleni oraz jej konsekwentnej realizacji. Obszarami wymagającymi odnowy i przebudowy są park oraz Rynek (które są wskazane w programie rewitalizacji) oraz ciąg ul. Krakowskiej - 3 Maja, skwer Krakowska - Głowackiego, skwer Bł. Pawłowskiego, skwer ul. 3 Maja przy skręcie na Rynek, zagospodarowanie skweru ul. Reja, wymiana 2 jesionów ul. 3 Maja 70, odbudowa terenu zieleni przy budynku UGiM, zagospodarowanie zieleni przy ul. Po Torach, wprowadzenie zieleni na parking ul. Kolejowa.

Dla opracowania koncepcji bardzo pomocne będą konstruktywne sugestie, które można przekazywać do gminy oraz poparcie mieszkańców.

     Stan zieleni w dużej mierze zależy od urbanistycznego zagospodarowania. Tereny przeznaczone do użytku publicznego są bardzo trudne dla zieleni (techniczne uzbrojenie, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, wjazdy, istniejąca zabudowa). Zieleń towarzysząca budynkom uwarunkowana jest lokalizacją budynków oraz przychylnością właściciela dla zieleni - szczególnie drzew. Taka przychylność wszystkich mieszkańców jest konieczna, a sygnały mobilizujące do działań w tym kierunku są bardzo cenne.

Małgorzata Kwiatkowska, Anna Rokicińska   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
sierpień  11  czwartek
sierpień  12  piątek
sierpień  13  sobota
[16.00]   (Słomniki)
Wakacyjne Pikniki na Wolności!
sierpień  14  niedziela
[12.00]   (Posiłów, Ostrów)
Dożynki gminy Proszowice
[...]   (Proszowice)
Święto Ludzi Gór - wyprawa na Turbacz
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ