Czystego powietrza! - dobre i te 32 piece

(fot. UGiM Proszowice)

Proszowice, 29-09-2016

     W dniu 20 września 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Proszowice podpisana została Umowa Dotacji Nr D/292/16/21 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2016 r."

     Umowa dotyczy likwidacji 32 starych, niskosprawnych kotłów węglowych i zastąpienie ich kotłami o niskiej emisji - 18 kotłów węglowych, 8 kotłów gazowych i 6 kotłów na biomasę.

     Dzięki tym inwestycjom do powietrza trafi mniej zanieczyszczeń - m.in. pyłów, tlenków siarki, tlenków azotu. Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny w przeliczeniu na emisję równoważną wynosi 12 980 kg/rok.

     Właściciele budynków mieszkalnych, którzy zadeklarowali udział w programie w 2016 r., podpisali umowy o dofinansowanie, kończą montaż nowych pieców. W październiku trwać będzie rozliczanie programu przez Gminę, w listopadzie przez WFOŚiGW w Krakowie, a w grudniu na konta osób, które zainwestowały w ekologiczne rozwiązania, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza, wypłacone zostaną dotacje - 3 616 zł do kotła na ekogroszek czy pellet oraz 5 424 zł do kotła gazowego.

     Jakość powietrza, którym oddychać będziemy w Proszowicach zależy od wszystkich mieszkańców, ważne jest każde działanie, które przyczynia się do zmniejszenia emisji. A najważniejsze by bezmyślnie nie szkodzić - nie spalać odpadów.

Małgorzata Kwiatkowska   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/natura/20160929umowa/art.php