facebook
Walka ze smogiem - konferencja w Senacie

    Dzisiaj jest czwartek, 22 sierpnia 2019 r.   (234 dzień roku) ; imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 | 
 nasze zdrowie 
 |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / nasze zdrowie / Walka ze smogiem - konferencja w Senacie
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Walka ze smogiem - konferencja w Senacie

(fot. UGiM Proszowice)

Warszawa, 7-03-2018

     W poniedziałek, 5 marca 2018 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. "Współpraca administracji rządowej i samorządowej - niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce", zorganizowana przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Uczestniczył w niej burmistrz Gminy i Miasta Proszowice - Grzegorz Cichy.

     Przyczyny i skutki złej jakości powietrza w Polsce, jak również propozycje dotyczące poprawy tej sytuacji były analizowane i przedstawione przez przedstawicieli wielu Ministerstw. Piotr Woźny podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w swoim panelu zaprezentował Rządowy Program Czyste Powietrze - stan prac oraz wyniki przeglądu programu. Zwrócił szczególną uwagę na trzy kwestie: czym palimy, w czym palimy i jak chronić Polaków.

     Wspomniał również, iż w budżecie Państwa zabezpieczone jest 180 mln zł na wsparcie termomodernizacji dla najbardziej potrzebujących. Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska przedstawił działania Ministra Środowiska w kontekście ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie jakości powietrza. Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia omówił jaki jest wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Marzena Drab - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej streściła działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz upowszechniania wiedzy na temat poprawy jakości powietrza w Polsce.

(fot. UGiM Proszowice)

     Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju przedstawił temat wsparcia działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza ze środków UE 2014-2020 zaznaczając, iż w tej chwili mamy ok. 10 mld zł z funduszy Unii Europejskiej. Kazimierz Kujda - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ireneusz Stachowiak - prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaprezentowali "Krajowy Pakiet - Czyste Powietrze". Tadeusz Skobel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii przedstawił nową taryfę nocną na energię elektryczną - jako element systemu walki z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce.

Andrzej Guła przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego podjął temat - Jak poprawić jakość powietrza w Polsce.

(fot. UGiM Proszowice)
     W czasie konferencji zaplanowany został czas na pytania i dyskusje. Burmistrz - Grzegorz Cichy zabrał głos apelując o skuteczne wsparcie dla miasta Proszowice - jako typowej małej miejscowości - poprzez danie szansy uczestniczenia w programach. Podkreślił dotychczasowe działania Gminy, jak np. złożenie wniosku w programie "Kawka", w którym dopiero w trzeciej (ostatniej) edycji możliwy był udział miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

     Program ogromnym wysiłkiem informacyjnym i organizacyjnym władz samorządowych wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców - w programie udział zadeklarowało 270 właścicieli budynków mieszkalnych. Program ten został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - niestety został odwołany i nie mógł być realizowany.

     W walce o czyste powietrze, w której niewątpliwie najskuteczniejszym działaniem jest likwidacja starych kotłów węglowych Gmina Proszowice występowała z wnioskami do programów dotacyjnych WFOŚiGW w Krakowie - program PONE, niestety w tym przypadku zadecydowała wysokość wkładu własnego innych gmin, które przebiły mniejsze gminy.

     Burmistrz zaznaczył, że zaangażowanie samorządów przekłada się na świadomość mieszkańców, którzy deklarują zamiar wymiany kotłów na niskoemisyjne. Dlatego konieczne jest zapewnienie realnego (na poziomie co najmniej 50% kosztów) i dostępnego zarówno dla mieszkańców jak i dla Gmin - takich jak Proszowice wsparcia finansowego.

Konferencję podsumował przewodniczący Komisji Środowiska - Zdzisław Pupa.

Magdalena Konwant   

(fot. UGiM Proszowice)


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Ból to słabość opuszczająca twoje ciało.
(mądrość ludowa)

sierpień  22  czwartek
sierpień  23  piątek
[18.00]   (Proszowice)
Walne Zebranie w Stowarzyszeniu "Gniazdo - Ziemia Proszowicka"
sierpień  24  sobota
sierpień  25  niedziela
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ