Złote Gody

(fot. źródło)
(fot. źródło)

Radziemice, 10-11-2021

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński: Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.

     Złote Gody to wyjątkowy i niecodzienny jubileusz, który obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To z pewnością niezwykła rocznica, którą może pochwalić się niewiele par małżeńskich. Święto to, to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To wiele lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe przeciwności, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie i szacunek.

     Urząd Stanu Cywilnego w Radziemicach w dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyróżnienie medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par świętujących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

W gminie Radziemice byli to:

 1. Barbara i Marian Formiccy
 2. Janina i Marek Grzywa
 3. Krystyna i Józef Łój
 4. Stanisława i Stanisław Nowak
 5. Teresa i Władysław Przeniosło
 6. Krystyna i Bogusław Przeniosło
 7. Maria i Jan Skiba
 8. Alina i Józef Wieczorek
 9. Maria i Edward Zaprzelscy
 10. Jadwiga i Zbigniew Pałetko
 11. Bogusława i Jerzy Ziarko
     W sobotę, 6 listopada dekoracji dostojnych Jubilatów w imieniu Prezydenta dokonał wójt Marek Słowiński wraz z przewodniczącym Rady Gminy Radziemice Waldemarem Przeniosło oraz kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego Anną Jelonkiewicz. W uroczystości wzięli również udział zastępca wójta Piotr Łakomy, skarbnik gminy Edyta Zapart-Świdzińska oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Kupczyk.

     Miłym, słodkim akcentem był tort jubileuszowy oraz toast, wzniesiony za zdrowie i pomyślność Dostojnych Jubilatów. Oprawę artystyczną uświetniającą uroczystość zapewnił zespól "Czerwone Korale", utworzony przez Związek Emerytów i Rencistów z Łętkowic pod kierownictwem prezesa Tadeusza Antosa.

Gratulujemy Jubilatom i życzymy dalszych, wspaniałych rocznic!

red.   

Źródło: Gmina Radziemice

(fot. źródło)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/wiesci/20211110radziemice_zlote/art.php