facebook
Kwalifikacja wojskowa 2020 w Proszowicach

    Dzisiaj jest sobota, 11 lipca 2020 r.   (193 dzień roku) ; imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   | 
 wieści gminne 
 | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / wieści gminne / Kwalifikacja wojskowa 2020 w Proszowicach
O G Ł O S Z E N I A


Kwalifikacja wojskowa 2020 w Proszowicach

(fot. wkukatowice.wp.mil.pl)

Proszowice, 6-02-2020

     W dniach od 6 do 20 kwietnia na terenie Powiatu Proszowickiego zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego odbędzie się Kwalifikacja Wojskowa.

Objęci są nią głownie mężczyźni z rocznika 2001.

     Kwalifikacja osób z terenu Gminy i Miasta Proszowice odbędzie się w dniach: 6-8 kwietnia br. - mężczyźni oraz 17 kwietnia - kobiety, w Proszowicach ul. Rynek 18. Każdy, kogo czeka kwalifikacja, dostanie imienne wezwanie z datą i miejscem stawienia się na kwalifikację, jednak nie otrzymanie takiego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się na kwalifikacji - rozwieszane są również obwieszczenia na tablicach informacyjnych.

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. mogą zostać wezwani:

  • 19-letni mężczyźni;
  • 20-24-letni mężczyźni, którzy jeszcze nie stawili się do kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej;
  • mężczyźni i kobiety, w stosunku do których w latach 2018-19 orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej (kategoria B) na okres upływający przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.;
  • mężczyźni i kobiety, posiadający orzeczoną niezdolność do czynnej służby wojskowej (kategoria B), jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, pod warunkiem, że wnioskują o zmianę kategorii;
  • ochotnicy obojga płci w wieku 18-24 lata;
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, które z racji posiadanego wykształcenie lub kierunków studiów są niezbędne dla potrzeba gromadzenia rezerw osobowych:
    • które w danym roku akademickim kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego;
    • które kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.
     Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

     Kwalifikacja wojskowa to seria badań i testów mających na celu ocenić zdolność do pełnienia służby wojskowej. Przeprowadzana jest przez komisje wojskowe w każdym powiecie. Podczas niej oceniane są zarówno warunki fizyczne jak i psychiczne młodych osób.

     Warto wiedzieć, że kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

WAŻNE!!!

Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

red.   

Źródło: UGiM Proszowiceidź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Od każdego z nas zależy, czy uczyni z siebie dar dla pokoju.
(R. Baden-Powell)
lipiec  11  sobota
lipiec  12  niedziela
[10.00]   (Proszowice)
wycieczka rowerowa - "Szlakiem kościołów"
lipiec  13  poniedziałek
lipiec  14  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ