facebook
Prawie 2,5 miliona dla gminy Proszowice na świetlice

    Dzisiaj jest środa, 12 grudnia 2018 r.   (346 dzień roku) ; imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   | 
 wieści gminne 
 | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / wieści gminne / Prawie 2,5 miliona dla gminy Proszowice na świetlice
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Prawie 2,5 miliona dla gminy Proszowice na świetlice

(fot. UGiM Proszowice)

Proszowice, 14-12-2017

     W dniu 13 grudnia w Centrum Kultury i Promocji w Pałecznicy odbyło się uroczyste przekazanie umów dotyczących projektów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Gmina Proszowice przystępuje do realizacji projektu pn. "Aktywna Świetlica - Proszowice".

     Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z rąk wicemarszałka Wojciecha Kozaka odebrał burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy. Kwota dofinansowania to 2 mln 423 tys. zł. Celem projektu jest wsparcie rodzin w ich funkcjach wychowawczo-opiekuńczych poprzez zapewnienie opieki oraz zajęć wspierających rozwój i aktywność dzieci i młodzieży w nowo otwartych Placówkach Wsparcia Dziennego w 3 oddziałach w Gminie Proszowice w okresie 1.01.2018 - 31.12.2019 r.

     W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z matematyki, zajęcia komputerowe, muzyczne oraz sportowe, języki obce, zajęcia z logopedą, pedagogiem, dietetykiem, zapewnienie uczestnikom i ich rodzinom pomocy specjalistycznej w postaci terapii profilaktyki uzależnień i zdrowotnej.

     Zorganizowane zostaną wycieczki edukacyjne m. in. cztery kolonie letnie i zimowe dla uczestników projektu, dwa wyjazdy do kina i opery, dwa wyjazdy do teatru, wyjazdy rodzinne na basen, wycieczka turystyczna dla uczestników projektu.

     W projekcie wezmą udział trzy placówki tj. Szkoła Podstawowa w Kościelcu, Szkoła Podstawowa w Klimontowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach. Świetlice mają sprawować opiekę 5 dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 do 17:00. Opieką zostanie objętych 105 dziewczynek i chłopców w wieku do 18 lat, ponadto 70 dziewczynek i chłopców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 19 dziewczynek i chłopców niedostosowanych społecznie.

     Dodatkowo w każdej świetlicy znajdować się będą pomieszczenia dydaktyczno-warsztatowe, sale zabaw wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały edukacyjne i zabawki. Powstanie również jadalnia w której dzieci będą mogły zjeść zdrowy i ciepły posiłek. Wszystkie miejsca zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu dzieci oraz młodzież, zmagające się z trudną sytuacją życiową i ubóstwem będą mogły skorzystać z pomocy, rozwijać swoje zainteresowania ale także spędzić swój wolny czas. Wsparciem objęci zostaną także rodzice mający problemy z opieką i wychowaniem, a także budowaniem relacji z własnymi dziećmi.

Anna Rokicińska   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
grudzień  12  środa
grudzień  13  czwartek
grudzień  14  piątek
grudzień  15  sobota
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ