Uwaga! Wkrótce miną ważne terminy

(fot. nadesłane)

12-05-2023

     17 maja dla rodziców mija termin składania wniosków o ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego, natomiast do 22 maja przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok.

Rodzicu, nie przegap terminu na złożenie wniosku!

(fot. nadesłane)

Tylko do 17 maja rodzice, którzy na 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński mają czas, żeby złożyć wniosek o ustalenie jego nowej wysokości. Po tym terminie nie będzie można już złożyć wniosku i zasiłek będzie w dotychczasowej wysokości.

     Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego. Natomiast jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 81,5 proc. za cały okres pobierania. "Długi wniosek" nie może dotyczyć 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica, który wprowadziły nowe przepisy. Za tą część urlopu zasiłek zawsze będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru.

     Rodzice, którzy na 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, aby mieć wyższe świadczenie muszą złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku. Mają na to czas do 17 maja, a po tej dacie nie będą mogli złożyć wniosku i zasiłek będzie wypłacany w wysokości, jak dotychczas.

     Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien trafić do płatnika zasiłku, czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. Jeśli zasiłek wypłaca nam pracodawca lub zleceniodawca, to wniosek należy przekazać w formie pisemnej. Jeśli płatnikiem jest ZUS, wniosek może być również wysłany elektronicznie, np. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (formularz POG).

     Nowelizacja przepisów wydłużyła także o 9 tygodni urlop rodzicielski dla drugiego rodzica. Wniosek o jego udzielenie ubezpieczony rodzic składa do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Ponad 177 tys. płatników już złożyło roczne rozliczenia składki zdrowotnej

(fot. nadesłane)

     Do 22 maja przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Zrobią to w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 roku.

     To pierwsze tego typu rozliczenie, dlatego mogą pojawić się pytania i wątpliwości. ZUS deklaruje wsparcie przedsiębiorcom. Każda osoba, która prowadzi działalność może otrzymać pomoc podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl. Doradcy płatnika składek również pomogą w przypadku wątpliwości.

Pamiętaj o aktualizacji danych

     Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Płatnika powinni pamiętać o aktualizacji danych. Program przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy baza słowników i komponentów jest w najnowszej wersji. Aby sporządzić dokument ZUS DRA z rocznym rozliczeniem za kwiecień 2023 r. potrzebna jest aktualizacja. Dopiero wówczas Płatnik pobiera dane niezbędne do rocznego rozliczenia składki.

     Roczna składka zdrowotna może być niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił w ciągu roku.

     Jeśli po rozliczeniu płatnik ma nadpłatę i nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS przygotuje wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Wystarczy go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Jeśli na koncie było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości.

     Jednocześnie, jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

     Prowadzący jednoosobową działalność roczne rozliczenie składają na druku ZUS DRA (blok XII). Natomiast kiedy opłacają składki za inne osoby (np.: pracowników, zleceniobiorców) to na druku ZUS RCA (blok III. F). Nowe wzory ZUS DRA i ZUS RCA obowiązują od 1 maja. ZUS dostosuje programy Płatnik i ePłatnik do nowych dokumentów oraz udostępni w nich funkcje do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

     Trzeba pamiętać, że rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby, które rozliczają się na karcie podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osoby współpracujące.

     Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może to zrobić najpóźniej do dnia, w którym wyśle wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli nie składa tego wniosku, to do 30 czerwca 2023 roku.

red.   

Źródło: Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce: Anna Szaniawska

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/urzedy/20230512zus_terminy/art.php