OSP w gminie Proszowice - koszty funkcjonowania jednostek

(fot. OSP Proszowice)

Proszowice, 21-10-2021

     Od 2014 r. wzrasta poziom wsparcia dla jednostek w gminie Proszowice, rok 2019 - 904 645,85(dział 754-75412), rok 2020 - 1 046 602,42 (dział 754-75412). Na terenie gminy Proszowice w 2020 r. działało 21 jednostek OSP.

     Dla jednostek OSP najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez gminy, na terenie których dana OSP ma swoją siedzibę. To na gminach bowiem ciąży obowiązek ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, w tym m.in. kosztów umundurowania, ubezpieczenia, badań lekarskich. Członek OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu organizowanym przez PSP lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy i nie przysługuje członkowi OSP za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.

     Każda OSP jest jednostką ochrony przeciwpożarowej zobowiązaną do prowadzenia działań ratowniczych. Jest to podstawowe zadanie statutowe OSP. Pod względem organizacyjnym jednostki OSP są stowarzyszeniami, które opierają swoją działalność na pracy społecznej członków.

     W ostatnich latach koszty znacząco wzrosły, co przełożyło się na poprawę jakości sprzętu oraz umundurowania jednostek. Przybyło nowych samochodów, quad, pompy w jednostkach, co poprawia bezpieczeństwo i usprawnia udział w akcjach druhów z OSP.

red.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/urzedy/20211021osp_proszowice/art.php