Dzisiaj jest piątek, 28 maja 2022 r.   (147 dzień roku) ; imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   | 
 zza drzwi urzędów 
 |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / zza drzwi urzędów / Wykorzystana szansa na aktywność
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-05-27
USD 4,2966 -0,52%
EUR 4,6102 -0,07%
CHF 4,4814 -0,42%
GBP 5,4209 -0,09%
Wspierane przez Money.pl


Wykorzystana szansa na aktywność

(fot. PCPR w Proszowicach)
(fot. PCPR w Proszowicach)

Proszowice, 11-10-2021

     Poniżej przedstawiamy podsumowanie realizacji projektu "Szansa na aktywność II", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

     Dobiegł końca realizowany przez Powiat Proszowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt "Szansa na aktywność II". Wsparciem zostało objętych 50 mieszkańców powiatu proszowickiego - grupę tą stanowiły m.in. dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, osoby niepełnosprawne zarówno dorośli jak i dzieci. Uczestnicy projektu (dalej UP) zostali objęci zarówno wsparciem z zakresu aktywizacji społecznej jak i zawodowej.

     W ramach aktywizacji społecznej UP uzyskali wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa m. in. psychologicznego, pedagogicznego, spotkań z mediatorem, zajęć z obszaru SI, arteterapii, zajęć wyrównujących braki edukacyjne m. in. z języka angielskiego czy historii. W ramach wsparcia zdrowotnego Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem logopedycznym, rehabilitacji, hydroterapii. Uczestnicy Projektu skorzystali także ze wsparcia z zakresu: hipoterapia, dogoterapii, wsparcia dietetycznego.

     W ramach grupowych zajęć odbyły się m.in. warsztaty kompetencji społecznych, grupowe treningi, warsztaty edukacyjno - integracyjne wyjazdowe. W ramach warsztatów edukacyjno- integracyjnych wyjazdowych zorganizowano m.in.:
  • dwa wyjazdy 3 dniowe dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z opiekunami do Zakopanego oraz Warszawy,
  • wyjazd 6- dniowy dla dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami,
  • wyjazd 3- dniowy dla dorosłych osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami,
  • wyjazd 1- dniowy dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych do kopalni soli w Bochni oraz zwiedzanie zamku w Wiśniczu.
     Wsparciem w ramach projektu zostało objęte także otoczenie Uczestników Projektu, które skorzystały z m.in. poradnictwa psychologicznego, wsparcia mediatora, warsztatów grupowych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz warsztatów dla rodzin zastępczych.

     W ramach aktywizacji zawodowej wsparciem zostało objętych 15 Uczestników Projektu, którzy odbyli spotkania m.in. z doradcą zawodowym, coachem, pośrednikiem pracy. Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych takich jak: cukierniczy, gastronomiczny, kasy fiskalnej, ECDL, grafika komputerowa i tworzenie stron www. W ramach aktywizacji zawodowej 5 UP zostało skierowanych na staże zawodowe. W ramach wsparcia grupowego odbyły się warsztaty kreowania pozytywnego wizerunku i autoprezentacji oraz aktywnego poszukiwania pracy z elementami tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

     Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Proszowickiego. Realizacja projektu pozwoliła na zacieranie różnic dysproporcji w dostępie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do kultury, turystyki, rekreacji, aktywności zawodowej.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 168 248,48 zł.
Współfinansowanie UE w kwocie: 991 148,48 zł.
Wkład własny Powiatu Proszowickiego w kwocie: 177 100,00 zł.

PCPR w Proszowicach   

(fot. PCPR w Proszowicach)


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
maj  28  sobota
[14.00-19.00]   (Nowe Brzesko)
Dzień Dziecka w Nowym Brzesku
[17.00]   (Proszowice)
MKS NOWA Proszowianka - Orzeł Bębło
maj  29  niedziela
[4.00 - ok. 12.00 (13.00)]   (Proszowice)
giełdy: drobnego inwentarza i koni oraz kwiatów i krzewów
[12.00-20.00]   (Proszowice)
Dzień Pełen Zdrowia! - specjaliści o zdrowiu intymnym kobiet
[13.00]   (Proszowice)
VI. Stary Motór - zlot zabytkowych motocykli
[13.00]   (Pobiednik Mały)
Piknik rodzinny
[15.00]   (Proszowice)
Festyn rodzinny z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka
[15.00]   (Grębocin)
Dzień dziecka w Grębocinie
[15.00-19.00]   (Waganowice)
Dzień Rodziny w Waganowicach
maj  30  poniedziałek
maj  31  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ