Dzisiaj jest piątek, 27 maja 2022 r.   (147 dzień roku) ; imieniny: Amandy, Jana, Juliana Dzień Samorządu Terytorialnego    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   | 
 zza drzwi urzędów 
 |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / zza drzwi urzędów / Rekrutacja do Projektu "Szansa na aktywność II"
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-05-27
USD 4,2966 -0,52%
EUR 4,6102 -0,07%
CHF 4,4814 -0,42%
GBP 5,4209 -0,09%
Wspierane przez Money.pl


Rekrutacja do Projektu "Szansa na aktywność II"

(fot. PCPR Proszowice)

Proszowice, 18-12-2019

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje, iż prowadzi rekrutację Beneficjentów do projektu pn. "Szansa na aktywność II" realizowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

     Realizator projektu obejmie wsparciem osoby lub rodziny zamieszkujące powiat proszowicki i realizował będzie społeczne, zdrowotne i edukacyjne wsparcie w ramach projektu, natomiast podmiot wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie i zgodnie z PZP i zasadą konkurencyjności obejmuje swoim działaniem mieszkańców i mieszkanki powiatu proszowickiego w zakresie aktywizacji zawodowej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa 50 mieszkańców powiatu proszowickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
 • w roku 2020 - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci oraz rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi (rekrutacja w XII 2019/ I 2020)
 • w roku 2021 - wsparcie dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz ich najbliższego otoczenia (rekrutacja w XII 2020/ I 2021)
W ramach dostępnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu w formach indywidualnych i/lub grupowych będą minimum:
 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów UP,
 • warsztaty z psychologiem/ pedagogiem- zajęcia kompensacyjne,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie nawiązywania relacji rówieśniczej bez agresji, aktywne włączanie się w życie rodziny, organizowanie czasu wolnego, zdrowy styl życia,
 • warsztaty edukacyjno - integracyjne z rodzicami zastępczymi,
 • zajęcia mające na celu zapobieganie złym wzorcom rodzicielskim, wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich, budowanie prawidłowych relacji z dziećmi,
 • wsparcie zdrowotne,
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej,
 • oddziaływanie obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,
 • w okresie uczestnictwa w projekcie dla osób z niepełnosprawnością przewiduje się organizacje transportu na zajęcia,
 • inne działania wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb w tym także charakterze zdrowotnym np.: koszty zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych,
 • warsztaty kreowania pozytywnego wizerunku,
 • inicjatywny przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np.: staże, usługi trenera zatrudnienia wspieranego, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo prac, kursy/szkolenia zawodowe.
     Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. W procesie rekrutacji zachowana będzie zasada równości szans i równego dostępu kobiet i mężczyzn, także zostanie zachowana zasada dostępności informacji i projektu dla osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami w siedzibie PCPR w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, lub tel. 12 386 29 60.

Regulamin naboru do projektu, ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Proszowicach w zakładce: Projekty realizowane przez PCPR - Projekt "Szansa na aktywność II".

PCPR Proszowice   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
maj  27  piątek
maj  28  sobota
[14.00-19.00]   (Nowe Brzesko)
Dzień Dziecka w Nowym Brzesku
[17.00]   (Proszowice)
MKS NOWA Proszowianka - Orzeł Bębło
maj  29  niedziela
[4.00 - ok. 12.00 (13.00)]   (Proszowice)
giełdy: drobnego inwentarza i koni oraz kwiatów i krzewów
[12.00-20.00]   (Proszowice)
Dzień Pełen Zdrowia! - specjaliści o zdrowiu intymnym kobiet
[13.00]   (Proszowice)
VI. Stary Motór - zlot zabytkowych motocykli
[13.00]   (Pobiednik Mały)
Piknik rodzinny
[15.00]   (Proszowice)
Festyn rodzinny z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka
[15.00]   (Grębocin)
Dzień dziecka w Grębocinie
[15.00-19.00]   (Waganowice)
Dzień Rodziny w Waganowicach
maj  30  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ