facebook
Krakowski ZUS kontrolował zwolnienia lekarskie (I. półrocze 2018)

    Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018 r.   (350 dzień roku) ; imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   | 
 zza drzwi urzędów 
 |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / zza drzwi urzędów / Krakowski ZUS kontrolował zwolnienia lekarskie (I. półrocze 2018)
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Krakowski ZUS kontrolował zwolnienia lekarskie (I. półrocze 2018)

(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 9-08-2018

     Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie zdziw się, że odwiedzi cię kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy twoje zwolnienie jest zasadne.

     Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują czy prawidłowo chorzy korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji, wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

Wyniki kontroli

     W pierwszym półroczu w krakowskim oddziale ZUS i podległych placówkach skontrolowano 4 840 osób z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich. W 504 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z tego tytułu wyniosła 673,8 tys. zł.

     Pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali 4 tysiące orzeczeń. Z czego 97 badanych osób otrzymało decyzję z ZUS o braku prawa do zasiłku - uznano je za zdolne do pracy. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych to ponad 34 tysiące złotych.

     W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Krakowski ZUS skontrolował 2891 osób, kwota obniżenia świadczenia wyniosła 3.806.517,54 zł.

W skali kraju ZUS z tego tytułu obniżył świadczenia blisko 90 tys. osobom na kwotę 83,5 mln zł.

     Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty w krakowskim oddziale ZUS i podległych placówkach sięgnęły kwoty 101.327,87 zł i dotknęły 1288 osób.

W całym kraju ZUS obniżył z tego tytułu świadczenie chorobowe na kwotę blisko 2,1 mln zł.

Dane ogólnopolskie

     Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I. półroczu tego roku skontrolował 241,1 tys. osób, które korzystały ze zwolnień lekarskich. Wydano ponad 15 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę świadczenia. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 12,6 mln zł. Łącznie, w I. półroczu 2018 r. ZUS wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę 98,1 mln zł.

red.   

Źródło: ZUS w Małopolsceidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
grudzień  16  niedziela
[10.00]   (Proszowice)
Ciżma Stańczyka
[12.15]   (Proszowice)
Baja Jaja - teatrzyk
[15.30]   (Proszowice)
VII Wigilia pod gwiazdami
grudzień  17  poniedziałek
grudzień  18  wtorek
grudzień  19  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ