facebook
Emerytura, inne informacje... - KRUS Proszowice informuje cz. 4

    Dzisiaj jest niedziela, 20 stycznia 2019 r.   (20 dzień roku) ; imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   | 
 zza drzwi urzędów 
 |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / zza drzwi urzędów / Emerytura, inne informacje... - KRUS Proszowice informuje cz. 4
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Emerytura, inne informacje... - KRUS Proszowice informuje cz. 4

(fot. KRUS Proszowice)

Proszowice, 13-03-2018

Kto może otrzymać emeryturę rolniczą i jakie warunki musi spełnić

     Emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym przysługuje jeżeli rolnik spełni następujące warunki:
  • osiągnie wiek emerytalny (od 1 października 2017r. dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat życia),
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej 25 lat
Równocześnie można się jeszcze starać o wcześniejszą emeryturę rolniczą przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, ale poniższe warunki muszą być spełnione do 31 grudnia 2017r., po tej dacie nadal można złożyć wniosek, ale podkreślam: warunki muszą być spełnione do 31 grudnia 2017 roku, a wniosek nie został z różnych przyczyn jeszcze złożony. O wcześniejszą emeryturę rolniczą może ubiegać się ubezpieczony, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • osiągnął wiek 55 lat (dla kobiety)lub 60 lat (dla mężczyzny),
  • legitymuje się okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat,
  • zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej).
     Chcąc spełnić warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, emeryt (rencista) powinien przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę.

     Emeryt lub rencista, który nie chce wyzbywać się własności gospodarstwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej na okres co najmniej 10 lat. Z tym, że aby umowa dzierżawy mogła stanowić podstawę do wypłaty emerytury lub renty rolniczej - oprócz warunków określonych przepisami kodeksu cywilnego - musi spełniać warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Umową dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na określony czas. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia społecznego rolników powinna mieć formę pisemną. Umowa dzierżawy, aby wywarła skutek prawny, musi być ponadto zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Fakt zgłoszenia do ewidencji gruntów i budynków powinien być odnotowany na umowie i potwierdzony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego ewidencję.

Załatw sprawę w KRUS przez Internet!

(fot. KRUS Proszowice)

     Zachęcamy również do odwiedzenia witryny internetowej KRUS, gdzie znajdziecie Państwo wiele aktualnych i interesujących informacji: https://www.krus.gov.pl/. Z treści ogólnodostępnej może korzystać każdy użytkownik sieci Internet.

     Natomiast poprzez witrynę https://www.ekrus.gov.pl/ w treści spersonalizowanej może korzystać i załatwić wiele spraw w KRUS, wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS, po przejściu procedury rejestracyjnej. To nic nie kosztuje, warto sprawdzić i skorzystać.

koniec

Zbigniew Grzyb, Grażyna Dulewicz, Krystyna Florek, Edyta Chaberska, Marek Synowiec   

(fot. KRUS Proszowice)


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
styczeń  20  niedziela
[12.15]   (Proszowice)
Zimowa opowieść - teatrzyk
styczeń  21  poniedziałek
[...]   (Proszowice)
Ferie w mieście 2019 z CKiW
styczeń  22  wtorek
[...]   (Proszowice)
Ferie w mieście 2019 z CKiW
[18.00]   (Kraków)
Gościem Klubu będzie Wojciech Bonowicz - spotkanie w KKW
styczeń  23  środa
[...]   (Proszowice)
Ferie w mieście 2019 z CKiW
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ