facebook
"Szansa na aktywność" - zrób to dla siebie!

    Dzisiaj jest środa, 12 grudnia 2018 r.   (346 dzień roku) ; imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   | 
 zza drzwi urzędów 
 |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / zza drzwi urzędów / "Szansa na aktywność" - zrób to dla siebie!
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


"Szansa na aktywność" - zrób to dla siebie!

(fot. PCPR Proszowice)

Proszowice, 14-11-2017

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu "Szansa na aktywność", który będzie kontynuowany w roku 2018.

     Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu proszowickiego.

Warunki udziału w projekcie:

  • niepełnosprawność - osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • bezrobocie - osoby korzystające z systemu pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (potwierdzone zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy),
  • wychowankowie pieczy zastępczej.
     Projekt zakłada szeroko pojętą aktywizację społeczną, zawodową, a także zdrowotną. Poszczególne formy wsparcia będą wynikały z indywidualnej diagnozy potrzeb przeprowadzonej dla każdego uczestnika.

W ramach dostępnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu w formach indywidualnych i/lub grupowych będą minimum:

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
  • usługi towarzyszące procesowi usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej,
  • inne działania wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb w tym także charakterze zdrowotnym np.: koszty zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych,
  • inicjatywny przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np.: staże, poradnictwo zawodowe.
     Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. W procesie rekrutacji zachowana będzie zasada równości szans i równego dostępu kobiet i mężczyzn.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami w siedzibie PCPR w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, lub tel. 12 386 29 60, 12 386 22 24.

Arkadiusz Fularski   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
grudzień  12  środa
grudzień  13  czwartek
grudzień  14  piątek
grudzień  15  sobota
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ