facebook
"Szansa na aktywność" - zrób to dla siebie!
Loading

    Dzisiaj jest wtorek, 25 września 2018 r.   (268 dzień roku) ; imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa ŚD Serca,Dzień Budowlańca    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   | 
 zza drzwi urzędów 
 |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / zza drzwi urzędów / "Szansa na aktywność" - zrób to dla siebie!
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


"Szansa na aktywność" - zrób to dla siebie!

(fot. PCPR Proszowice)

Proszowice, 14-11-2017

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu "Szansa na aktywność", który będzie kontynuowany w roku 2018.

     Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu proszowickiego.

Warunki udziału w projekcie:

  • niepełnosprawność - osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • bezrobocie - osoby korzystające z systemu pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (potwierdzone zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy),
  • wychowankowie pieczy zastępczej.
     Projekt zakłada szeroko pojętą aktywizację społeczną, zawodową, a także zdrowotną. Poszczególne formy wsparcia będą wynikały z indywidualnej diagnozy potrzeb przeprowadzonej dla każdego uczestnika.

W ramach dostępnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu w formach indywidualnych i/lub grupowych będą minimum:

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
  • usługi towarzyszące procesowi usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej,
  • inne działania wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb w tym także charakterze zdrowotnym np.: koszty zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych,
  • inicjatywny przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np.: staże, poradnictwo zawodowe.
     Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. W procesie rekrutacji zachowana będzie zasada równości szans i równego dostępu kobiet i mężczyzn.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami w siedzibie PCPR w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, lub tel. 12 386 29 60, 12 386 22 24.

Arkadiusz Fularski   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Przyjaźń jest drzewem, pod którym możemy się schronić.
(Samuel Taylor)
wrzesień  25  wtorek
[8.30]   (Proszowice)
74. rocznica utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej - sportowo i patriotycznie
[18.00]   (Kraków)
Czarna ikona - Biełomor. Kanał Białomorski. Dzieje. Ludzie. Słowa - spotkanie w KKW
wrzesień  26  środa
[...]   (Proszowice)
Puchar Polski
Proszowianka Proszowice - Wiślanie Jaśkowice
wrzesień  27  czwartek
[18.00]   (Proszowice)
Zebraniu Mieszkańców Osiedla Nr 2
wrzesień  28  piątek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa fotograficzna]   Lancorona
[wrzesień-październik]    (MBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ