Odpust w Hebdowie

(fot. Arkadiusz Fularski)

Hebdów, 30-06-2020

     W poniedziałek, 29 czerwca Kościół Hebdowski obchodził uroczystość świętych Piotra i Pawła, patronów Parafii. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył dziekan dekanatu Proszowickiego ks. dr Jan Zwierzchowski (proboszcz Proszowic). Obok proboszcza ks. mgr Józefa Ostręgi z Hebdowa w koncelebrze udział brali także: ks. dr Szymon Janiczek (głosił homilię), ks. dr Krzysztof Biroś i o. Eugeniusz Grzywacz - dyrektor Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie.

(fot. Arkadiusz Fularski)

- Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od IV w. także dotyczyło to wyznawców. Uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz, że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto według tradycji istniała opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i w tym samym roku - czytamy w jednym z opracowań.

     Krótką historię Parafii w Hebdowie przybliżył na początku mszy świętej Hebdowski Proboszcz: - W 1819 roku car skasował zakon Norbertanów w Hebdowie. Zakon nie prowadził parafii, która znajdowała się w Starym Brzesku wraz z małym zniszczonym już wtedy budynkiem kościoła. W 1832 postanowiono przenieść parafię ze Starego Brzeska do Hebdowa, kościół w Starym Brzesku rozebrano, wyposażenie przewieziono do kościoła w Hebdowie, a tym samym do patronującej już wcześniej w klasztorze Matki Bożej dołączyli patroni kościoła w Starym Brzesku tj. święci Piotr i Paweł. A tym samym parafia w Hebdowie jest pod dwoma wezwaniami: świętych Piotra i Pawła (odpust 29 czerwca) oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny (15 sierpnia).

(fot. Arkadiusz Fularski)

     W czasie uroczystości modlono się za ustanie epidemii. Nie zapomniano też o dziekanie z Proszowic, który niedawno obchodził jubileusz 25 lat kapłaństwa a także urodziny i imieniny. Jak na odpust iw Hebdowie przystało nie zabrakło wielu kolorowych kramów, której jednak po południu szybko trzeba było składać ze względu na nachodzącą nawałnicę.

Arkadiusz Fularski   

(fot. Arkadiusz Fularski)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/parafie/20200630hebd_odpust/art.php