Poszukiwanie pracy w Proszowicach

(fot. portalsamorzadowy.pl)

Proszowice, 21-05-2022

     Rozglądasz się za pracą w Proszowicach lub sąsiednich miejscowościach? Warto na początek zapoznać się z warunkami na lokalnym rynku zatrudnienia - poznaj potrzeby pracodawców, rozwijane branże i skalę bezrobocia. Dowiedz się także, gdzie są dostępne aktualne oferty zatrudnienia w tej części Małopolski.

Praca - Proszowice i okolice

     Rynek pracy małych miejscowości, takich jak Proszowice, nie jest tak różnorodny i chłonny jak ten cechujący Kraków czy konurbację górnośląską. Ma on jednak swoje zalety, na przykład szybsze i mniej skomplikowane rekrutacje, mniejszą konkurencję i co za tym idzie, często nieco większe pole do negocjowania stawek wynagrodzenia i warunków zatrudnienia. Ponieważ jednak ofert na konkretne stanowisko może być niewiele, dużo bardziej istotne staje się rozeznanie w zapotrzebowaniu na kadrę lokalnych przedsiębiorstw.

 • Pracodawcy

       Większość tutejszych firm prowadzi działalność na skalę lokalną. W mieście zarejestrowanych jest 1001 jednostek gospodarczych. Głównie są to jednoosobowe działalności i firmy zatrudniające do 9 pracowników (957). Większych zakładów pracy jest kilkadziesiąt: 36 tworzy od 10 do 49 miejsc pracy, 7 zatrudnia od 50 do 249 osób (rejestr REGON, marzec 2022). Największym pracodawcą jest zaś tutejszy szpital, z łączną kadrą przewyższającą 600 osób (Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu SPZOZ w Proszowicach za rok 2019). W mieście rozwija się przede wszystkim:
  • handel, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli - 25,9% wszystkich działalności,
  • budownictwo - 11,7%,
  • działalność profesjonalna, naukowa bądź techniczna - 11,0%,
  • opieka medyczna, pomoc społeczna - 8,7%,
  • pozostała działalność usługowa (np. naprawa sprzętu domowego, komputerów) - 8,6%,
  • transport, magazynowanie - 7,0%,
  • przetwórstwo przemysłowe - 6,3%.
  Dość duże zróżnicowanie gospodarcze przekłada się na zapotrzebowanie firm na nowych pracowników.

 • Poszukiwani pracownicy

       W okolicy Proszowic praca jest dostępna dla osób o różnych kwalifikacjach, doświadczeniu czy wykształceniu. Zgodnie z badaniem Barometr zawodów 2022 największe zapotrzebowanie, podobnie jak w wielu innych częściach kraju, dotyczy kadry medycznej - dentystów, lekarzy, pielęgniarek i położnych. W tej grupie poszukuje się również farmaceutów, fizjoterapeutów i masażystów, psychologów i psychoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunów osoby starszej lub z niepełnosprawnością.

  W deficycie w powiecie są ponadto:
  • w przemyśle oraz budownictwie - elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze, ślusarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
  • w branży TSL - kierowcy ciężarówek, magazynierzy,
  • w gastronomii - szefowie kuchni, kucharze,
  • w różnego rodzaju usługach - fryzjerzy, kosmetyczki, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi, projektanci i administratorzy baz danych, programiści.
 • Bezrobocie

       Województwo małopolskie cechuje się ogólnie dość niskim bezrobociem na tle całego kraju. Wiadomo jednak, że w obrębie tego regionu sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia rejestrowanego, zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego jest ona na poziomie (dane na marzec 2022 r.):
  • w Polce - 5,4%,
  • w woj. małopolskim - 4,5%,
  • w powiecie proszowickim - 4,7%.
       W okresie sprawozdawczym w rejestrze urzędu pracy zarejestrowanych było około 900 bezrobotnych z powiatu proszowickiego. Dwa duże wyzwania, z jakimi mierzy się lokalny rynek zatrudnienia, to po pierwsze bezrobocie długotrwałe, a po drugie bezrobocie ludzi młodych. Jak zauważają twórcy Raportu o stanie powiatu proszowickiego za 2020 r.:

  [...] Duży udział młodzieży wśród osób bezrobotnych jest cechą charakterystyczną zjawiska bezrobocia na proszowickim rynku pracy. Bezrobotna młodzież w ewidencji urzędu to głównie osoby kontynuujące naukę w systemie zaocznym, w znacznej części odbywające staże a więc pozostające w rejestrach urzędu [...].

       Na ograniczenie zatrudnienia młodych, np. absolwentów szkół, wpływ miała w ostatnim czasie sytuacja epidemiczna. Pracodawcy nie tworzyli dla nich nowych miejsc pracy, w większym stopniu koncentrowali się na zabezpieczeniu już istniejących stanowisk.

      Jeśli zaś chodzi o bezrobocie trwające ponad rok: Osoby pozostające bez pracy od 12-24 miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy (łącznie obie te grupy stanowią ponad 36%) to nadal duże wyzwanie w procesie aktywizacji.

       Informacji o formach wsparcia i aktywizacji warto szukać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach, a także w ramach Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Aktualny program jest rozpisany do 2023 r.

  Oferty pracy Proszowice - gdzie szukać?

       Ogłoszenia typu praca Proszowice dostępne są przede wszystkim w internecie. Można je pozyskiwać np. z Centralnej Bazy Ofert Pracy - zamieszczane są tam ogłoszenia z urzędów pracy. Najbogatsze źródło stanowią jednak profesjonalne portale rekrutacyjne, na których zamieszczane są i ogłoszenia z urzędu, i te pochodzące wprost od pracodawców.

       Na tego typu platformach można założyć konto i brać udział w rekrutacjach bezpośrednio z ich poziomu. Pamiętaj, że rejestracja na portalu rekrutacyjnym dla poszukującego pracy musi być bezpłatna - żadna firma nie może pobierać opłat od kandydata za pośrednictwo pracy. Najlepiej postawić na duży, popularny i renomowany portal ogólnopolski, pozwalający na szybkie dotarcie do ofert pracy Proszowice.

  red.   

  źródła: praca.pl

 • Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
  Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/gospodarka/20220521prca_proszowice/art.php