Pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

(fot. cenyrolnicze.pl)

Proszowice, 5-10-2019

     Od 3 do 31 października 2019 roku w biurze powiatowym ARiMR ul. Krakowska 32 producenci rolni zamieszkujący powiat proszowicki lub mający siedzibę na tym terenie będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

     Stawka pomocy uzależniona jest od wysokości wyszacowanych szkód w gospodarstwie rolnym. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy będzie przysługiwało rolnikom, którzy uzyskali co najmniej 70% szkód w uprawach. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy gdy procent szkód jest mniejszy niż 70% ale większy niż 30%. W przypadku wieloletnich użytków zielonych wysokość pomocy zależna będzie od obsady zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników można pobrać ze strony ARiMR: TUTAJred.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/gospodarka/20191005pomoc/art.php