Koncepcja zagospodarowania mostu na rzece Szreniawa

(fot. Adam Psica / IKP)

Proszowice, 15-07-2019

     6 czerwca 2019 r. w proszowickim magistracie odbyło się spotkanie dotyczące projektu budowy sieci EuroVello 11 przebiegającej terenem dawnej kolejki wąskotorowej. Podczas spotkania Karolina Tomaszkiewicz przedstawiła swoją koncepcję zagospodarowania mostu na rzece Szreniawa. Projektant potwierdził pozostawienie elementów konstrukcyjnych mostu i pokrycia jego górnej części powierzchnią luminescencyjną.

     19 kwietnia 2019 roku burmistrz spotkał się z Karoliną Tomaszkiewicz, absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, która 6 września zeszłego roku obroniła pracę magisterską na temat rewitalizacji historycznego mostu kolei wąskotorowej na rzece Szreniawie w Proszowicach. Data 6 września ma znaczenie symboliczne, gdyż właśnie tego dnia w 1939 roku został wysadzony kolejowy most drewniany na rzece Szreniawa, a dokładnie 79 lat później, w dniu obrony pracy magisterskiej, światło dzienne ujrzał projekt zagospodarowania mostu nitowanego, będącego następcą mostu drewnianego.

     Praca magisterska została zgłoszona do konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu, organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, gdzie otrzymała II miejsce. Ponadto tematyka ta została rozszerzona w projekcie zgłoszonym do Konkursu dla Młodych Inżynierów miesięcznika "Builder", niosącym tytuł "Rower na kolej - projekt kładki pieszo-rowerowej na dawnym moście kolei wąskotorowej, który został nagrodzony I nagrodą w kategorii "Wyzwanie młodego inżyniera".

Dlaczego projekt ten był dla mnie, młodego inżyniera, wyzwaniem? Jako młodzi inżynierowie, w trakcie studiów, a także stawiając pierwsze kroki w branży, zajmujemy się na ogół projektowaniem lub wykonywaniem obiektów nowych, czyli aspektem kreowania przyszłości. Ten projekt wymagał ode mnie pracy w trzech wymiarach czasu, które w najprostszych słowach można określić, jako wczoraj-dziś-jutro. Nie mogłam skupić się jedynie na wspomnianym, znanym młodym inżynierom, aspekcie kreowania przyszłości - musiałam uwzględnić także historię obiektu, a także jego aktualny stan.

     Bazą do podjęcia poszukiwań archiwalnej dokumentacji mostu, a także informacji o możliwym jego pochodzeniu był opublikowany w 2012 roku w "Dzienniku Polskim" artykuł, którego autorem jest obecny burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy.

     Kolejka wąskotorowa kursująca na trasie Kazimierza Wielka-Proszowice-Kocmyrzów swój ostatni kurs odbyła w 1993 roku. Pozostałością po niej jest stalowy most znajdujący się nad rzeką Szreniawa, pomiędzy ul. Królewską a Zieloną w Proszowicach. Niestety pomimo poszukiwań nie udało się dotrzeć do projektu mostu. Karolina Tomaszkiewicz podczas poszukiwań historycznych odwiedziła miejscowość Poniatowa, gdzie znajduje się wspomniany przez Grzegorza Cichego w ww. artykule most bliźniak. Dzięki wizycie udało się odpowiedzieć na pytanie zadane przez Pana burmistrza Proszowic: czy "mosty z Poniatowej i Proszowic stanowiły kiedyś jedną całość?".

     Mosty te nie są bliźniacze, ale są do siebie bardzo podobne - w obu stosowane są belki Peinera NP36, jednak wymiary i przekroje elementów mostu w Poniatowej są dużo mniejsze, zatem nie mogły one tworzyć jednego obiektu. Jednakże hipoteza wysnuta przez Grzegorza Cichego dotycząca przeniesienia mostów z innej lokalizacji jest jak najbardziej trafna, bowiem Kolej Jędrzejowska i Kolej Nałęczowska (na trasie, których leżały odpowiednio most w Proszowicach i most w Poniatowej) podlegały temu samemu zarządowi. W 1939 roku koleje te zostały włączone pod nowy Zarząd Jędrzejowskich Kolei Wąskotorowych utworzony przez Dyrekcję Generalną Kolei, a w 1945 roku, gdy radzieckie władze przekazały PKP zarządzanie kolejami, to nowoutworzony Wydział Kolei Wąskotorowych w Lublinie przejął m.in. kolej jędrzejowską i nałęczowską. Bardzo prawdopodobne jest, więc to, że Zarząd WKW przenosił obiekty z ich pierwotnej lokalizacji na tereny, gdzie potrzebowano odbudować sieć kolei wąskotorowej.

     Karolina Tomaszkiewicz w swojej pracy dokonała inwentaryzacji, oceny stanu technicznego oraz oceny możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji, stworzyła również od podstaw dokumentację techniczną obiektu, a także zaproponowała rozwiązanie płyty pomostu kładki pieszo-rowerowej. Całość rozwiązania została opracowana zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich, EuroVelo 11 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Magdalena Konwant   


Na spotkaniu obecni byli: burmistrz Gminy i Miasta Proszowice - Grzegorz Cichy, Jednostka Projektowa: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT, Małgorzata Szafron Szendzielorz, Przemysław Fąfara, Katarzyna Chmiel, Karolina Tomaszkiewicz, kierownik Wydziału Infrastruktury, Planowania i Inwestycji - Zbigniew Kotlarz, inspektor ROŚ - Katarzyna Znamirowska, sołtys wsi Przezwody Włodzimierz Makola, sołtys wsi Stogniowice Klaudia Rojewska, sołtys wsi Szklana Krzysztof Pabian.

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/gospodarka/20190715velo_most/art.php