Niepokojący komunikat o wodzie (gmina Proszowice)

(fot. pixabay.com)

Proszowice, 25-05-2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach
(komunikat nr 3/2023)

O stwierdzeniu braku przydatności pod względem mikrobiologicznym wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Proszowice: Proszowice, Jakubowice, Górkę Stogniowską, Stogniowice, Przezwody, Kościelec, Ciborowice, Piekary, Mysławczyce, Wolwanowice, Bobin, Czajęczyce, Koczanów, Łaganów, część Opatkowic, część Klimontowa, Kowalę, Więckowice, Żębocin.

W dniu 25.05.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Proszowice: Proszowice, Jakubowice, Górkę Stogniowską, Stogniowice, Przezwody, Kościelec, Ciborowice, Piekary, Mysławczyce, Wolwanowice, Bobin, Czajęczyce, Koczanów, Łaganów, część Opatkowic, część Klimontowa, Kowalę, Więckowice, Żębocin, ze względu na przekroczenia parametru mikrobiologicznego.

Próbkę wody pobrano ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Proszowice tj. Stacja Uzdatniania Wody, ul. Racławicka 1, 32-100 Proszowice, przekroczenie parametru mikrobiologicznego dotyczy liczby bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) w ilości 3 jtk w 100 ml.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, podlewanie kwiatów, działania naprawcze i działania p/pożarowe.

Administrator wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o braku przydatności wody do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia przekroczonego parametru wody z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

red.   

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/bezpieczenstwo/20230525sanepid_woda/art.php