Widzisz? Reaguj! Pomagaj!

(fot. Piotr Łakomski)

Proszowice, 5-04-2023

     Dzisiaj na ulicach miasta Proszowice oraz na placu targowym przeprowadzono kampanię społeczną przeciw przemocy. "Widzę - Reaguję - Pomagam", to hasło, które i w tym roku przyświecać będzie działaniom profilaktycznym związanym z podnoszeniem świadomości i uwrażliwieniem mieszkańców naszego powiatu na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, jak co kwartał, zaprosiło do wspólnego działania urzędy, instytucje i organizacje działające w powiecie proszowickim, a także osoby prywatne.

(fot. Piotr Łakomski)

     Pierwszy etap tegorocznej kampanii zorganizowany został przy współdziałaniu pracowników PCPR w Proszowicach, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w: Proszowicach, Koniuszy, Koszycach, Nowym Brzesku, Radziemicach, dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach i Koszycach oraz Członków Stowarzyszenia BARTOSZ, które było reprezentowane przez Panią Krystynę Jeżowską z Witowa oraz Pana Stanisława Piątka z Kuchar.

     Akcja polegała na zwróceniu uwagi w szczególności na przemoc wobec dzieci. Kampania ma uczulić i skłonić do bezwzględnego reagowano na każdy sygnał świadczący o podejrzeniu doznawania przez dziecko krzywdy, w formie przemocy fizyczne, emocjonalnej, zaniedbywania, czy też wykorzystywania seksualnego.

(fot. Piotr Łakomski)

     W rozmowach z mieszkańcami Powiatu Proszowickiego apelowano o reagowanie na agresję, szczególnie w relacjach rodzinnych. Najistotniejsze w zatrzymaniu przemocy jest zgłoszenie tego faktu. Prosimy mieszkańców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się wokół nich, aby każdą niepokojącą sytuację, w szczególności dotyczącą dzieci zgłaszali. Każda taka sytuacja, każde anonimowe nawet zgłoszenie dotyczące podejrzenia krzywdzenia jest zawsze sprawdzane w PCPR oraz ośrodkach pomocy społecznej.

     Podczas kampanii przeprowadzono kilkadziesiąt rozmów z mieszkańcami Powiatu Proszowickiego, rozdano kilkaset ulotek zawierających informacje o instytucjach działających na terenie powiatu proszowickiego, do których można zwrócić się o pomoc i otrzymać bezpłatne wsparcie m.in. psychologiczne lub też wysłać nawet anonimowe zgłoszenie o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie, a zwłaszcza krzywdzeniu dziecka.

(fot. Piotr Łakomski)

     Mamy nadzieję, że wiele rozdanych ulotek trafi także do rąk osób, które zdecydują się przerwać milczenie i skorzystają ze wsparcia instytucji. Jeżeli, ktoś jest świadkiem przemocy, być może wręczy ulotkę osobie, która nie wie, od czego zacząć, gdzie szukać pomocy, czy chce porozmawiać z psychologiem.

O przypadkach przemocy można informować anonimowo pod całodobowym telefonem interwencyjnym PCPR w Proszowicach 604-931-160. PCPR zgłaszającym przypadki przemocy zapewnia anonimowość.

PCPR w Proszowicach   

(fot. Piotr Łakomski)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/bezpieczenstwo/20230405pcpr_przemoc/art.php