facebook
Najważniejsze jest DOBRO DZIECKA

    Dzisiaj jest wtorek, 19 października 2021 r.   (292 dzień roku) ; imieniny: Michaliny, Michała, Piotra Dzień Ratownika    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   | 
 bezpieczeństwo 
 |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / bezpieczeństwo / Najważniejsze jest DOBRO DZIECKA
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-10-19
USD 3,9212 -0,66%
EUR 4,5717 +0,00%
CHF 4,2644 +0,08%
GBP 5,4084 -0,14%
Wspierane przez Money.pl


Najważniejsze jest DOBRO DZIECKA

(fot. PCPR w Proszowicach)

Proszowice, 9-10-2021

     W dniu 6 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Proszowicach z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, odbyło się spotkanie, dotyczące międzyinstytucjonalnej współpracy przedstawicieli instytucji, działających na rzecz dziecka i rodziny.

     W spotkaniu, które miało charakter warsztatów wzięli udział kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, przedstawiciele KPP w Proszowicach - naczelnik Wydziału Prewencji, kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz aspirant d.s. nieletnich, pracownicy PCPR w Proszowicach. Zarząd Powiatu Proszowickiego reprezentowała Elżbieta Grela - wicestarosta Powiatu.

     Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z uczestnikami spotkania podzielili się przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty- III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz starszy kurator zawodowy dla Miasta i Gminy Proszowice.

     Podkreślony został główny problem, z jakim boryka się większość powiatów w Polsce, jakim jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym zapewnienie dzieciom, które z różnych powodów muszą wychowywać się poza rodziną biologiczną, właściwej opieki i optymalnych warunków rozwoju w pieczy zastępczej.

     Spotkanie było okazją do konstruktywnej dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą polityką rodzinną i wszelkimi działaniami podejmowanymi przez państwo, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe w celu stworzenia odpowiednich warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin w celu spełniania przez nie powierzonych im funkcji.

     Organizatorzy podkreślali, iż podstawowym prawem każdego dziecka, które gwarantuje mu Konstytucja RP jest prawo do wychowywania w rodzinie, gdyż to właśnie rodzina traktowana jest i uważana za najważniejsze i podstawowe środowisko funkcjonowania, rozwoju i wychowania dziecka.

     Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt, iż warunkiem sukcesu działań, mających na celu wsparcie rodziny przeżywającej różnego rodzaju kryzysy jest współpraca instytucji różnych szczebli pomiędzy sobą oraz z sądem rodzinnym.

     Zwrócono szczególną uwagę, iż współpraca ta musi być oparta na najważniejszym celu jakim jest DOBRO DZIECKA, które wybrzmiewa również w obowiązkach rodziców biologicznych względem swoich małoletnich dzieci, wynikających z wypełniania władzy rodzicielskiej.

     Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zaznajomili uczestników spotkania z instrumentami kontroli sądu nad wypełnianiem przez rodziców władzy rodzicielskiej, podkreślili jak ważna jest współpraca w tym zakresie. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, przedstawione zostały różne trudne przypadki, związane z koniecznością ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej.

     Wszyscy jednogłośnie wskazali na konieczność organizowania spotkań przedstawicieli wszystkich instytucji, działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie w celu podnoszenia jakości świadczonej na ich rzecz pracy.

dyrektor PCPR w Proszowicach - Marzena Leja-Kwiecień   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Ciesz się drobiazgami, a wielkie szczęście wejdzie w Twoje życie.
(autor nieznany)
październik  19  wtorek
[18.00]   (Proszowice)
spotkanie autorskie z Leszkiem Mazanem
październik  20  środa
październik  21  czwartek
październik  22  piątek
[9.00-14.00]   (Koszyce)
sadźmy drzewa i oddychajmy czystym powietrzem!
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ