Kłopoty z czystością wody! - wodociąg publiczny Nowe Brzesko

(fot. PSSE Proszowice)

Proszowice, 26-08-2021

     Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Nowe Brzesko zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Nowe Brzesko: Nowe Brzesko, Hebdów, Śmiłowice, Sierosławice, Gruszów, Kuchary, Pławowice, Majkowice, Mniszów, Mniszów-Kolonia, Szpitary, Grębocin.

     W dniu 26 sierpnia 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie kwestionowanej jakości wody w wodociągu publicznym Nowe Brzesko zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Nowe Brzesko ze względu na przekroczenia parametru wskaźnikowego mikrobiologicznego.

Przekroczenie parametru mikrobiologicznego dotyczy liczby bakterii grupy coli, która wynosi: wodociąg publiczny Nowe Brzesko, Szkoła Podstawowa Sierosławice, 32-120 Nowe Brzesko - 3 jtk/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu liczby bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych.

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania!

Woda z przedmiotowego ujęcia może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewania kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach itp.

Komunikat nr 11/2021 poniżej:

(fot. PSSE Proszowice)


red.   

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/bezpieczenstwo/20210826sanepid_woda/art.php