KOLICJA ANTYPRZEMOCOWA

(fot. PCPR Proszowice)
(fot. PCPR Proszowice)

Proszowice, 29-07-2021

     Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach w dniu 28 lipca 2021 roku zawiązana została koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Porozumienie obejmuje działania we wszystkich Gminach Powiatu Proszowickiego, a jej sygnatariusze zobowiązali się do realizacji zapisów znajdujących się przyjętej deklaracji antyprzemocowej.

- W celu skuteczniejszych działań na rzecz pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą domową oraz dla sprawców przemocy domowej w Powiecie Proszowickim, Powiat Proszowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach powołuje Koalicję na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do Koalicji zostają zaproszone: osoby prywatne, instytucje oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Proszowickiego, które deklarują zaangażowanie w tworzenie systemu współpracy, której celem jest pomoc mieszkańcom ze wszystkich Gmin wchodzących w skład Powiatu Proszowickiego, uwikłanym w przemoc - głosi tekst deklaracji.

(fot. PCPR Proszowice)
(fot. PCPR Proszowice)
     Dalej czytamy, ze w skład Koalicji powołanej w Proszowicach dołączyć można w dowolnym momencie, a koordynację działań Koalicji powierza się PCPR w Proszowicach.

     Założeniem Koalicji jest przekonanie, iż działania związane z przeciwdziałaniem przemocy nie mogą opierać się na działalności tylko jednej instytucji, ponieważ żaden podmiot nie posiada takich kompetencji, narzędzi i możliwości, aby skutecznie pomagać i rozwiązywać problemy w sytuacji, gdy dochodzi do przemocy w rodzinie i przeciwdziałać jej powstawaniu.

     Swoje cele członkowie Koalicji zamierzają osiągać poprzez zintegrowanie działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy domowej, podniesienie poziomu wiedzy lokalnej społeczności na temat przemocy domowej, zwiększenie poziomu zaangażowania lokalnej społeczności w sprawę przeciwdziałania przemocy domowej, promocję dobrych rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych związanych z pracą z rodziną w której jest przemoc, udział w kampaniach społeczno - informacyjnych i edukacyjnych oraz pozyskiwanie nowych sojuszników.

(fot. PCPR Proszowice)
(fot. PCPR Proszowice)
     Zanim uroczyście odczytano i podpisano tekst deklaracji antyprzemocowej to wcześniej przedstawiciele PCPR w Proszowicach, Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, MGOPS w Proszowicach, Stowarzyszenia Ruch na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego BARTOSZ oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Stogniowicach przeprowadzili na ulicach Proszowic szeroką kampanię informacyjną na temat pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Kilkunastu wolontariuszy i wolontariuszek przez kilka godzin rozdawało ulotki informując gdzie zarówno sprawcy przemocy domowej, jak i ofiary tej przemocy mogą uzyskać pomoc.

- To bardzo dobra inicjatywa taka kampania informacyjna. Sam znam trzy rodziny do których udam się z materiałami, które dzisiaj rozdaję - powiedział Stanisław Piątek z Kuchar.

     Następnie w sali konferencyjnej Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej odczytano i podpisano deklarację antyprzemocową.

(fot. PCPR Proszowice)

- Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tak duże zaangażowanie w dzisiejszą kampanię informacyjną, dzięki czemu informacja o pomocy trafiła do kilkuset osób. Kiedy w rodzinie występuje przemoc to zawsze jest to wielki problem. Często narastający, prowadzący do rozpadu rodziny. Nierzadko ofiary przemocy nie wiedzą gdzie mogą uzyskać pomoc. A przecież tych instytucji pomocowych jest wiele. Dlatego tak ważne jest, aby docierać z informacją o pomocy do takich rodzin - mówiła podczas uroczystości Elżbieta Grela wicestarosta Powiatu Proszowickiego.

Arkadiusz Fularski   

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

(fot. PCPR Proszowice)

fot. PCPR Proszowice
zdjęcia 28-07-2021   publikacja: 29-07-2021


Jako pierwsi do koalicji antyprzemocowej przystąpili: Powiat Proszowicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziemicach, Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego BARTOSZ, Koło Gospodyń Wiejskich w Stogniowicach, Międzygminne Koło Pszczelarzy Nowe Brzesko, Stowarzyszenie Proszowickich Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza oraz osoby prywatne.

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/bezpieczenstwo/20210729pcpr_koalicja/art.php