Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

(fot. KRUS Proszowice)

Proszowice, 5-02-2021

     Zwierzęta hodowlane w większości są podstawą każdego gospodarstwa rolnego - to dzięki nim pozyskujemy pożywienie m.in.: mięso, mleko czy jajka. Należy jednak pamiętać, że ich hodowla niesie za sobą ryzyko zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, dlatego prawidłowe warunki przetrzymywania zwierząt hodowlanych z pewnością mogą pomóc zminimalizować to niebezpieczeństwo.

     W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych, często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. Występują także upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach. Wystarczy hałas, bądź podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia, a reakcja zwierzęcia na nieznane mu bodźce może skończyć się dla nas różnymi urazami.

     Praca ze zwierzętami może być niebezpieczna dla dzieci, osób starszych i słabych fizycznie. Obsługą ich powinien zajmować się dorosły, sprawny fizycznie, zdrowy i znany zwierzętom, przyjaźnie do nich nastawiony człowiek. Zwierzęta są spokojniejsze, jeśli opiekują się nimi znane i przyjazne im osoby.

zabrudzony chodnik w oborze (fot. KRUS Proszowice)

Warto pamiętać, że obsługując zwierzęta należy między innymi:

  • nie podchodzić do zwierząt bez ostrzeżenia od tyłu;
  • uprzedzać zwierzęta głosem, przed zbliżeniem się do nich;
  • oswajać zwierzęta dotykiem;
  • nie wolno obsługiwać zwierząt po wypiciu alkoholu;
  • należy utrzymywać porządek w pomieszczeniach inwentarskich, zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych.
     Pomieszczenia inwentarskie, w których przechowujemy zwierzęta hodowlane, powinny być przestronne oraz dobrze oświetlone. W pomieszczeniach tych powinny być w odpowiedni sposób wydzielone stanowiska oraz korytarze paszowe. Nieodpowiednie warunki bytowania związane miedzy innymi z nadmiernym zagęszczeniem są częstymi przyczynami wypadków. Ważna jest również higiena, którą musimy przestrzegać podczas pracy ze zwierzętami. Powinniśmy mieć odzież przeznaczoną tylko i wyłącznie do pracy z nimi, gdyż mogą one źle reagować na zapach perfum, środków ochrony roślin - wskazane jest mycie rąk przed pracą i po jej zakończeniu. Osoby chore lub nosiciele chorób nie mogą pracować ze zwierzętami.

zanieczyszczone ciągi komunikacyjne (fot. KRUS Proszowice)

     Pamiętajmy o tym, że zwierzęta to też żywe istoty, które powinny mieć zapewniony właściwy dobrostan. Dlatego w 2008 roku Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) opracowała definicję dobrostanu zwierząt, która mówi, że: dobrostan osiągany jest wtedy, gdy zwierzę jest zdrowe, bezpieczne i dobrze odżywione, nie cierpi niewygody i ma możliwość wyrażania wrodzonych, naturalnych zachowań oraz nie odczuwa takich stanów jak ból, strach i niepokój.

Placówka Terenowa KRUS w Proszowicach - Marek Synowiec   

(fot. KRUS Proszowice)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/bezpieczenstwo/20210205krus_zwierzeta/art.php