Dzisiaj jest środa, 08 grudnia 2021 r.   (342 dzień roku) ; imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   | 
 bezpieczeństwo 
 |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / bezpieczeństwo / Niemoc rodzi przemoc
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-12-08
USD 4,0710 -0,19%
EUR 4,5941 -0,11%
CHF 4,4049 -0,27%
GBP 5,3909 -0,35%
Wspierane przez Money.pl


Niemoc rodzi przemoc

(fot. mediumpubliczne.pl/)

Proszowice, 31-01-2020

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia sprawozdanie z wykonania zadania realizowanego w ramach Programu osłonowego pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2019 r.". Tytuł projektu: "Niemoc rodzi przemoc". Program miał na celu rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i był realizowany przez PCPR w Proszowicach w okresie od 3.06.2019r. do 31.12.2019 r.

     Zadanie to zostało określone w porozumieniu nr 6/xii/dps/2019 zawartym w dniu 03.06.2019r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowanym przez Panią Marzenę Bartosiewicz Zastępcę Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS, a Powiatem Proszowickim z siedzibą w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Pióro Starostę Powiatu Proszowickiego oraz Panią Elżbietę Grelę Wicestarostę Powiatu Proszowickiego.

     Realizacja w roku 2019 Projektu "Niemoc rodzi przemoc" pozwoliła na znaczące uzupełnienie form wsparcia świadczonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szczególności podejmowane w ramach projektu działania przyczyniły się do wzmocnienia oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców, rodzin zagrożonych przemocą, ale także do kadry podmiotów, które na co dzień pracują z rodzinami. Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży przyczyniły się wzrostu ich wiedzy m. in. na temat radzenia sobie z narastającą agresją rówieśniczą, czy hejtem.

     Młodzi ludzie zostali uświadomieni jakie konsekwencje niesie za sobą eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, czy alkoholem. Edukacja skutecznie zainspirowała młodych ludzi do szukania alternatywnych form rozwiązywania sytuacji dla konfliktowych. Nabyli także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dla nich kryzysowych. Edukacja została także skierowana do rodziców, przyczyniając się do wzmocnienia w nich prawidłowych postaw wychowawczych wobec adolescentów. Zwiększył się ich poziom wiedzy na temat zagrożeń uzależnieniami od różnych substancji, czy alkoholu.

     Rodzice zostali także uświadomieni o wpływie konfliktów między dorosłymi, czy też przemocy w rodzinie na rozwój i funkcjonowanie w dorosłym życiu ich dzieci, które dodatkowo przeżywają trudny dla całej rodziny okres buntu. To niewątpliwie były priorytetowe dla nas działania w ramach projektu. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały zajęcia z samoobrony dla kobiet. Tego typu forma wsparcia kobiet na terenie naszego powiatu była innowacyjna, miała charakter otwarty, zajęcia skierowane były do wszystkich mieszkanek naszego powiatu, tym samym bez stygmatyzacji kobiet uwikłanych w przemoc domową. Zajęcia prowadzone były w systemie Krav Maga przez doświadczonego WOMEN INSTRUKTOR KRAV MAGA. Zajęcia prowadzone w tym systemie wykorzystywały wiele technik zaczerpniętych z różnych sztuk walki, jednak skupiające w sobie jedynie odruchy obronne. Kobiety uczestniczące wzmocniły siłę psychiczną, zwiększyły poczucie bezpieczeństwa i nabrały pewności siebie w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

     Projekt pozwolił nam także na wsparcie członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zorganizowano szkolenie pn. "Szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych - efektywna współpraca w ZI na rzecz wspierania rodziny dotkniętej przemocą". Działanie to pozwoliło na wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ponadto zorganizowano powiatową konferencję "Rodzina w kryzysie a potrzeby dziecka - wspieramy rodzinę interdyscyplinarnie". Konferencja dedykowana była dla przedstawicieli tych wszystkich instytucji, które na co dzień zajmują się pracą na rzecz dziecka i rodziny, m.in. dla pracowników socjalnych, pedagogów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, asystentów rodziny, przedstawicieli GKRPA, lekarzy, księży, ale także zaproszone zostały wszystkie rodziny zastępcze. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych. Nasze zaproszenie przyjęli także radni powiatowi oraz radni miast i gmin naszego powiatu. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele ochrony zdrowia.

     Konferencja o charakterze otwartym, w której prócz w/w przedstawicieli mogli wziąć udział mieszkańcy naszego powiatu. Specjaliści podczas konferencji mieli niebywałą okazję posłuchać historii z życia wziętej, historii pani Patrycji, która przez wiele lat tkwiła w toksycznym związku, gdzie mąż znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, często w niebywale brutalny sposób. Wykład ten był ogromnym walorem naszej konferencji. Udział w konferencji przyczynił się do zwiększenie świadomości specjalistów, iż skuteczna pomoc w obszarze przeciwdziałania przemocy będzie wtedy, gdy będzie ona podjęta odpowiednio wcześnie zanim kryzys przerodzi się w długotrwały problem, gdy działania profilaktyczne wyprzedzać będą działania interwencyjne oraz gdy działania będą prowadzone w sposób interdyscyplinarny, kompleksowy i profesjonalny.

     Jednym z działań w ramach realizacji projektu było nagranie spotu przeciw przemocy oraz wydruk ulotek informacyjno - edukacyjnych. Realizacja tego działania pozwoliła w obrazowy sposób wpłynąć na świadomość społeczną mieszkańców naszego powiatu dotyczącą problemu niereagowania na przemoc, szczególnie gdy docierają do nas sygnały o krzywdzeniu dziecka. Spot zwiększył wrażliwość mieszkańców na krzywdę dzieci, jednak wpłynął na poczucie konieczności zareagowania w przypadkach, gdy jedynie podejrzewamy, że może dziać się coś złego. Konferencję zorganizowaliśmy przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Proszowicach.

     Wszystkie działania naszego Projektu "Niemoc rodzi przemoc" niewątpliwie znacząco wpłynęły na podniesienie świadomości naszego lokalnego społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie. Poprzez skierowanie wsparcia do dzieci oraz rodziców poprawiła się sytuacja rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Wzrósł poziom kompetencji zawodowych oraz wzmocniła się współpraca służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie powiatu proszowickiego.

     Prowadzone działania rekrutacyjne do udziału w poszczególnych zajęciach prowadzone były przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Szkołami.

     Działania promujące projekt "Niemoc rodzi przemoc" realizowane były bez generowania dodatkowych kosztów poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej PCPR w Proszowicach, na portalu społecznościowym Facebook PCPR w Proszowicach, na kanale Youtube PCPR w Proszowicach oraz informacje o realizowanym projekcie przekazywane były pocztą elektroniczną do podmiotów współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zarządzanie oraz pracy administracyjne realizowane były bezkosztowo.

PCPR w Proszowicach   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Ciesz się drobiazgami, a wielkie szczęście wejdzie w Twoje życie.
(autor nieznany)
grudzień  8  środa
grudzień  9  czwartek
grudzień  10  piątek
grudzień  11  sobota
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ