Przemoc - nie stosuję, nie akceptuję!

(fot. PCPR w Proszowicach)
(fot. PCPR w Proszowicach)

Proszowice, 5-12-2019

     Wzorem lat ubiegłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach zaprosiło Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach oraz Komendę Powiatową Policji w Proszowicach do współorganizacji lokalnej kampanii społecznej pod hasłem "Przemoc - nie stosuję, nie akceptuję!", w ramach tegorocznych 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć!

     W środę, 4 grudnia w godzinach przedpołudniowych na ulicach Miasta Proszowice wraz z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach przedstawiciele wspomnianych wyżej instytucji rozpoczęli organizację wspólnej akcji poprzez rozdawanie broszur informacyjno-edukacyjnych o formach i skutkach przemocy oraz o ofert wsparcia przez instytucje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

     Przedstawiciele PCPR, MGOPS i Policji, propagując ideę kampanii, przypinali mężczyznom symboliczną białą wstążkę, której noszenie jest świadectwem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

"Biała Wstążka" to także międzynarodowa kampania odbywająca się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

PCPR w Proszowicach   


fot. PCPR w Proszowicach
zdjęcia 4-12-2019   publikacja: 5-12-2019

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/bezpieczenstwo/20191205pcpr_przemoc/art.php