facebook
100 lat OSP Jakubowice

    Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2019 r.   (170 dzień roku) ; imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   | 
 bezpieczeństwo 
 |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / bezpieczeństwo / 100 lat OSP Jakubowice
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


100 lat OSP Jakubowice

4 maja 2018 r. druh Waldemar Pawlak odznaczył sztandar OSP Jakubowice Złotym Znakiem Związku (fot. zbiory autora)

Jakubowice, 15-05-2018

     Straż ogniową w Jakubowicach powołano do życia w 1915 roku. Była ona jedną z dwóch jednostek pożarniczych działających w ówczesnej gminie Kowala. Na czele formacji ogniowej w Jakubowicach stanął Józef Kleszczyński, właściciel majątku dworskiego, który zgromadził wokół siebie ludzi gotowych nieść pomoc poszkodowanym w wyniku klęski pożaru. Pierwszym naczelnikiem OSP w Jakubowicach został Druh Grąkowski.

     Straż w Jakubowicach pomyślnie rozwijała się do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji hitlerowskiej działalność strażackiej drużyny ochotniczej została zawieszona i dopiero w 1987 roku za sprawą Druha Józefa Miernika i Druha Zbigniewa Chaupki oraz wielu mieszkańców Jakubowic jednostka została reaktywowana.

OSP Jakubowice dyplom z 1924 r. (fot. zbiory autora)

     25 czerwca 1987 roku w Domu Ludowym w Jakubowicach odbyło się zebranie reaktywującej się jednostki, celem ukonstytuowania się władz OSP. Wybrano zarząd w składzie: Józef Miernik (prezes), Zbigniew Chaupka (wiceprezes i naczelnik), Władysław Świdziński (skarbnik), Józef Skulik (sekretarz), Zygmunt Grzyb (gospodarz). W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się: Zbigniew Musiał (przewodniczący) i członkowie: Marian Kutek i Bogusław Guzik. Intensywne zabiegi nowego zarządu OSP Jakubowice przyniosły szybko pierwsze efekty.

     Z pomocą Urzędu Miasta i Gminy Proszowice zamontowano syrenę alarmową na budynku Domu Ludowego, zakupiono pierwsze mundury galowe i bojowe. Nowo powstałej jednostce z pomocą przyszedł komendant rejonowy Straży Pożarnych w Proszowicach por. poż. Tadeusz Sokół, który podarował drużynie z Jakubowic motopompę M-800 z kompletem węży, prądownicą, koszem ssawnym i innym niezbędnym do akcji gaśniczych sprzętem. Strażacy wspierani przez władze samorządowe oraz mieszkańców przystąpili do prac remontowych przy wymagającym naprawy budynku Domu Ludowego. Prace budowlane przebiegały szybko i sprawnie. W ich efekcie wybudowano garaż na wóz bojowy i sprzęt strażacki, wyremontowano dach, zainstalowano oświetlenie, wykopano studnię, wybudowano toalety, częściowo ogrodzono kompleks, utwardzono plac przed budynkiem. Po pracach budowlanych podjęto próby pozyskania samochodu pożarniczego. Zabiegi przyniosły pozytywny efekt i 29 grudnia 1999 roku Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie - Nowej Hucie przekazała do OSP w Jakubowicach lekki wóz bojowy marki Żuk.

(fot. zbiory autora)

     Współpraca OSP Jakubowice z władzami lokalnymi układała się nadal dobrze, o czym świadczy fakt ufundowania przez UGiM w Proszowicach sztandaru dla Jakubowickiej jednostki. Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru odbyła się 12 maja 2002 roku. W 2003 roku z pomocą finansową UGiM Proszowice, BS w Proszowicach oraz ZP Związku OSP RP w Proszowicach zakupiono pompę szlamową marki Honda. Wkrótce jednostka wzbogaciła się o pilarkę do drewna, drabinę aluminiową, radiostację samochodową. Kolejne lata działania OSP w Jakubowicach to wykonane z pomocą UGiM Proszowice nowe blaszane pokrycie dachu remizy, dokończenie budowy ogrodzenia obiektu, zainstalowanie w Domu Ludowym i garażu strażackim centralnego ogrzewania, wykonanie podwieszonego sufitu, montaż nowego oświetlenia budynku.

W 2005 roku, siedmiu druhów z Jakubowic wraz ze sztandarem wzięło udział w V. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

     W 2011 roku wybrano nowy Zarząd. Po 24 latach nieprzerwanej i aktywnej służby zrezygnowali z pełnionych funkcji Druhowie: Zbigniew Chaupka (naczelnik), Władysław Świdziński (skarbnik), Zygmunt Grzyb (gospodarz). Prezesem Zarządu ponownie został wybrany Druh Józef Miernik, który w dniu 5 czerwca 2011 roku w Ludźmierzu na uroczystości 90. lecia Związku OSP RP został odznaczony Złotym Znakiem Związku. W 2012 roku po kilku latach starań, OSP Jakubowice pozyskują średni wóz bojowy typu Star GBA z PSP. Rodzicami chrzestnymi nowego samochodu zostali Burmistrz Jan Makowski, Prezes Zarządu Powiatowego PSL Kol. Piotr Janczyk oraz Panie z KGW w Jakubowicach: Jolanta Świdzińska i Beata Bożek. W 2014 roku zamontowano nowoczesną bramę do garażu. Środki na ten cel udało się pozyskać z Banku Spółdzielczgo w Proszowicach, UGiM Proszowice. Ze środków przekazanych przez MSWiA zakupiono radiotelefon przenośny oraz latarkę ledową.

(fot. zbiory autora)

     W 2016 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym OSP wybrano następujący Zarząd, który działa do dzisiaj w następującym składzie: Prezes: Józef Miernik, Wiceprezes: Piotr Miernik, Naczelnik: Adam Raś, Zastępca naczelnika: Tomasz Maj, Skarbnik: Michał Świdziński, Sekretarz: Ryszard Szymański, Gospodarz: Sławomir Ryńca, Kronikarz: Maksym Miernik. Komisja Rewizyjna: Andrzej Grzyb, Mateusz Stanek, Marian Cikała.

(fot. zbiory autora)

     W 2016 w szeregi OSP Jakubowice przyjęto liczą grupę młodych Druhów. Pozyskano też: radiotelefon przenośny typu Motorola ze środków MSWiA, latarki na hełm dzięki środkom z BS z Proszowic oraz agregat prądotwórczy z UMWM w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska". W 2016 roku Druhowie z Jakubowic brali udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Brzegach i w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach. W 2017 ze środków przekazanych przez BS w Proszowicach zakupiono nowy ledowy masz oświetleniowy. Również w 2017 z pomocą finansową UGiM Proszowice oraz Programu "Małopolskie Remizy" udało się przeprowadzić termomodernizację całego budynku. W dniu 4 maja 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Druh Prezes Waldemar Pawlak w imieniu ZG Związku OSP RP w Warszawie odznaczył OSP Jakubowice Złotym Znakiem Związku dekorując osobiście sztandar jednostki.

Poniżej przedstawiamy Druhów, którzy działali w naszej jednostce na przestrzeni lat, są to:

Józef Miernik, Zbigniew Chaupka, Władysław Świdziński, Józef Skulik, Bogusław Ryńca, Zbigniew Musiał, Marian Kutek, Bogusław Guzik, Stanisław Świdziński, Robert Gołąb, Bogusław Gołąb, Artur Kopeć, Ryszard Szymański, Józef Wypych, Eugeniusz Miernik, Zygmunt Grzyb, Andrzej Krzemiński, Piotr Kościuk, Aleksander Dziura, Grzegorz Świdziński, Stanisław Pająk, Lucjan Gach, Marek Kopeć, Zbigniew Trojanowski, Antoni Obrzut, Grzegorz Dudzik, Kazimierz Szymański, Tadeusz Szczelski, Józef Szymański, Dariusz Gach, Marian Cikała, Zdzisław Gałązka, Arkadiusz Poborowski, Jarosław Chmura, Tomasz Kopeć, Sławomir Ryńca, Rafał Trojanowski, Piotr Szymański, Andrzej Szymański, Stanisław Herchel, Piotr Miernik, Rafał Wesołek, Sławomir Wesołek, Grzegorz Wesołek, Łukasz Dziura, Tomasz Maj, Łukasz Szymański, Mateusz Stępień, Adam Raś, Kamil Gas, Michał Świdziński, Kamil Jarosz, Andrzej Grzyb, Maksym Miernik, Mateusz Stanek, Daria Szwejowicz, Mariola Zgała, Adam Szwejowicz, Daniel Szwejowicz, Jakub Gas, Michał Musiał, Damian Wawrzeń.
(fot. zbiory autora)

Do najbardziej zasłużonych Druhów zaliczyć należy:

Stanisław Herchel (prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Proszowicach, wieloletni członek naszej OSP), Józef Miernik (prezes od 1987 roku, 31 lat), Zbigniew Chaupka (naczelnik przez 24 lata), Władysław Świdziński (skarbnik przez 24 lata), Zygmunt Grzyb gospodarz (przez 24 lata), Aleksander Dziura (kronikarz), Sławomir Ryńca (gospodarz, kierowca-mechanik), Ryszard Szymański (sekretarz), Zbigniew Musiał (przewodniczący komisji rewizyjnej), Józef Wypych (mechanik), Stanisław Pająk (dowódca sekcji), Józef Skulik (sekretarz), Marian Cikała (z-ca naczelnika), Marek Kopeć (sekretarz), Stanisław Świdziński (kronikarz), Kazimierz Szymański (ratownik), Tomasz Kopeć (dowódca), Tomasz Maj (naczelnik), Kamil Gas (członek zarządu), Adam Raś (naczelnik), Andrzej Grzyb (przewodniczący komisji rewizyjnej), Piotr Miernik (w-ce prezes).

(fot. zbiory autora)

     Obok działań ratowniczych, zawodów sportowo-pożarniczych i systematycznych szkoleń, Druhowie biorą też corocznie udział wraz z pocztem sztandarowym w obchodach świąt: kościelnych, państwowych, samorządowych i strażackich. Druhowie za swoją społeczną pracę byli honorowani wysokimi korporacyjnymi i państwowymi odznaczeniami. Przykładem jest działający od 31 lat Druh Prezes Józef Miernik uhonorowany Złotym Znakiem Związku, medalem im. Bolesława Chomicza i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa". Bardzo często OSP Jakubowice wraz z KGW jest gospodarzem różnych uroczystości, przyjmując Gości z Miasta i Gminy Proszowice oraz sąsiednich Gmin.

- W tym roku jednostka nasz obchodzi 100-lecie swojej działalności. Wszystkim Druhom, którzy na przestrzeni ostatnich 100 lat tworzyli naszą OSP oraz wszystkim Państwu, którzy w ostatnich 100 latach pomagali nam i wspierali nas, pragniemy przekazać najserdeczniejsze wyrazy szacunku i podziękowania - mówi prezes Józef Miernik.

     Oficjalne uroczystości rocznicowe odbędą się 10 czerwca w Jakubowicach obok strażnicy. Druhowie zaprosili wielu Gości. A my już teraz życzymy Ochotnikom z Jakubowic pięknej uroczystości i wiele satysfakcji w kolejnych latach z trudnej, ale tak potrzebnej działalności pożarniczej "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".

Arkadiusz Fularski   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Najlepszym sposobem, by zrealizować własne sny, jest się obudzić.
(Paul Valery)
czerwiec  19  środa
czerwiec  20  czwartek
czerwiec  21  piątek
[18.00]   (Proszowice)
IV Noc Świętojańska
czerwiec  22  sobota
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ