Szkoła Muzyczna I Stopnia w Koszycach prowadzi nabór

(fot. źródła)

Koszyce, 9-03-2023

     Szkoła Muzyczna I Stopnia w Koszycach prowadzi nabór kandydatów na rok szkolny 2023/2024, do klas: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, perkusji.

     Przesłuchania kandydatów odbędą się w dniach 19-20 czerwca 2023 roku - harmonogram wraz z godziną przesłuchania zostanie ustalony telefonicznie. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są pobrać kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej szkoły: www.muzycznakoszyce.szkolnastrona.pl (w zakładce "rekrutacja") a następnie złożyć go w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 lub przesłać pocztą e-mail na adres muzycznakoszyce@gmail.com. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca 2023 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 573-034-096.

red.   

źródła: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Koszycach

(fot. źródła)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20230309koszyce_rekrutacja/art.php