Wymiany uczniów w Hiszpanii i w Portugalii - projekt Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Klimontowie

(fot. SP Klimontów)
(fot. SP Klimontów)

Klimontów, 28-06-2022

     W ostatnim czasie uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie uczestniczyli w dwóch zagranicznych wizytach projektowych w ramach realizacji projektu Erasmus+ Our life in our hands!

     W maju, grupa uczniów i nauczycieli wróciła ze spotkania projektowego Do smart shopping!, które odbyło się w Hiszpanii. Uczestnicy spotkania pracowali wspólnie przez tydzień w partnerskiej szkole, która znajduje się w Alcala de Guadaira na południu Hiszpanii. Program wizyty był bardzo bogaty. Sześć grup partnerskich z Turcji, Portugalii, Litwy, Chorwacji i Polski brało udział w zajęciach projektowych mających na celu realizację międzynarodowego projektu Erasmus+.

     Uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach, poznali metody pracy w klasach dwujęzycznych, integracyjnych i specjalnych. Poznali zasady robienia zakupów w stylu eko. Wykonali prace artystyczne z materiałów wtórnych i pochodzenia naturalnego. Zasadzili drzewka mandarynkowe w ogrodzie szkolnym.

(fot. SP Klimontów)

     Byli uczestnikami warsztatów kulinarnych, robili wspólne zakupy, aby przygotować zdrowe posiłki, odwiedzili gospodarstwo ekologiczne, uczestniczyli w grze plenerowej na temat ochrony środowiska naturalnego i zdrowego stylu życia. Brali udział w zajęciach na temat pozyskiwania energii z biomasy pochodzącej z owoców pomarańczy rosnących na drzewach sadzonych przy ulicach i w parkach miejskich. Uczestniczyli w spływie kajakowym po rzece Guadaira.

(fot. SP Klimontów)

     Spotkanie projektowe było również bardzo dobrą okazją poznania miejscowości Alcala de Guadaira oraz osobliwości miasta Sevilla, stolicy Andaluzji. Uczestnicy wizyty brali udział w spotkaniu z władzami miasta Alcala, poznawali kulturę regionu, oglądali pokaz tańca flamenco w wykonaniu uczniów szkoły hiszpańskiej. Ponadto, pracowali w programie Genial.ly, który wykorzystali do tworzenia materiałów edukacyjnych i upowszechniania rezultatów projektu.

(fot. SP Klimontów)

     W czerwcu 2022 r. odbyła się wizyta projektowa Eat smart Be eco! w portugalskiej szkole goszczącej, która znajduje się w Bradze, w północnej części kraju. Była to możliwość wspólnej pracy uczniów z sześciu krajów partnerskich w międzynarodowych grupach. Uczestnicy spotkania pracowali podczas licznych zajęć i warsztatów projektowych w celu realizacji proekologicznych celów tego działania.

(fot. SP Klimontów)

     Odbyły się warsztaty na temat zdrowego stylu odżywiania się oraz wykorzystania lokalnych warzyw i owoców do przygotowania zdrowych posiłków bogatych w witaminy i minerały. Uczniowie poznali zasadę "Zero waste" i praktyczne jej zastosowanie w codziennym życiu. Odbyły się zajęcia taneczne w międzynarodowych grupach mające na celu naukę tradycyjnego tańca portugalskiego Regadinho. Uczestnicy wizyty poznali zasady "Daily Mile", która jest aktywnie stosowana przez uczniów szkoły goszczącej. Byli w Monastyrze św. Marcina oraz sanktuarium Bom Jesus w Bradze.

(fot. SP Klimontów)

     Brali udział w warsztatach projektowych na brzegu Oceanu Atlantyckiego na temat ochrony środowiska, zasad zrównoważonego rozwoju i zdrowego stylu życia. Uczestniczyli w grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz w zajęciach astronomicznych. Podczas wspólnej pracy wykorzystali aplikację Milage utworzoną przez szkołę goszczącą w celu doskonalenia umiejętności językowych.

(fot. SP Klimontów)

     Były to dni intensywnej nauki oraz wspólnej pracy projektowej w celu nabywania nawyków proekologicznych i stosowania zasad zdrowego stylu odżywiania się. Ponadto, uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności komunikacji w języku angielskim i użycia technik informacyjno-komunikacyjnych. Poznali kulturę regionu, odwiedzili Porto i sanktuarium w Fatimie.

(fot. SP Klimontów)

     Międzynarodowe wymiany uczniów to również inspiracja dla innych do aktywnego działania. W szkole odbywają się liczne zajęcia i warsztaty dla uczniów w celu realizacji projektu oraz upowszechniania jego efektów. Projekt Erasmus+ będzie realizowany także w następnym roku szkolnym.

uczniowie i nauczyciele ze SP w Klimontowie   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20220628klim_erazmus/art.php