"Świetlik" w Mniszowie - wyniki konkursu

(fot. źródła)

Mniszów, 19-05-2022

     W dniu 8 marca 2022 roku odbyła się XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej "Świetlik". Konkurs powstał w 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

     Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata.

     W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiło siedmioro uczniów naszej szkoły z klas I- VII. Zadaniem każdego ucznia było napisanie testu wiedzy opartego na wcześniej wykonanych doświadczeniach i obserwacjach. Test dostosowany był do kategorii wiekowej uczestników.

     Serdecznie dziękujemy i gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu, otrzymując wysokie wyniki: Jakubowi Szulc (klasa I), Martynie Siwek (V), Krystianowi Suchenko (V), Alexandrowi Devooght (VII), Martynie Rojewskiej (VII), a w szczególności uczniom klasy II: Bartoszowi Sowińskiemu, który został laureatem II miejsca oraz Zuzannie Siwek, która otrzymała wyróżnienie.

(fot. źródła)
     Należy przypomnieć, że uczniowie z Mniszowa startowali także w międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny", w którym Krystian Suchenko i Jakub Zemełka otrzymali wyróżnienia.

Gratulujemy!!!

red.   

źródła: Szkoła Podstawowa w Mniszowie

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20220519mniszow_swietlik/art.php