Dzisiaj jest czwartek, 11 sierpnia 2022 r.   (223 dzień roku) ; imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   | 
 aktualności oświatowe 
 |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   nuka/kultura szerzej   |   wiktoria 1920   |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / aktualności oświatowe / Potrzebna Ziemi Proszowskiej
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-11
USD 4,5206 -1,96%
EUR 4,6745 -0,83%
CHF 4,8134 -0,66%
GBP 5,5339 -0,78%
Wspierane przez Money.pl


Potrzebna Ziemi Proszowskiej

pamiątkowa kartka wydana przez ZS w Piotrkowicach Małych
(fot. zbiory autora)

Piotrkowice Małe, 2-02-2021

     Znakomite warunki przyrodnicze naszego regionu, stale wymagały wiedzy i umiejętności. Tak było od zarania dziejów, kiedy nasi praojcowie nauczyli się uprawiać ziemię. Symbol rzeki Szreniawy w herbach najznakomitszych polskich rodzin, to pośrednio efekt dobrej gospodarki rolnej. Jest nim również radość i dynamika śpiewu i tańca krakowskiego. Ziemia Proszowska żywiła i broniła. Kosynier nie był bezwolnym chłopem pańszczyźnianym. Tak mógł bić się pod Racławicami tylko świadomy obywatel... W najnowszych dziejach wielu synów naszego regionu reprezentowało na najwyższym poziomie naukę i praktykę rolniczą. W hodowli zbóż była to rodzina Kleszczyńskich i Teofil Szańkowski z Wierzbna wywieziony przez sowietów w głąb ZSRR i tam zmarły. Łubieńscy budując cukrownię w Kazimierzy Wielkiej i w Szreniawie znacząco przyczynili się do podniesienia na wyższy poziom szeroko rozumianej produkcji rolnej, w tym zwierzęcej.

     Władysław Potocki z Piotrkowic Małych, jeden z autorów budowy kolei wąskotorowej, wdrażał w naszym regionie uprawę tytoniu. Julian Zdanowski ze Śmiłowic i rodzina Godlewskich, to wielkie nazwiska w dziele organizacji Kółek Rolniczych. Patron szkoły, prof. Emil Godlewski (senior), wybitny uczony, jest współorganizatorem i pierwszym dyrektorem Wydziału Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 70-tych XX wieku, znaczącą postacią życia naukowego tej uczelni był prof. Edward Ziółek z Karwina.

     W okresie międzywojennym ważną rolę w zakresie oświaty rolniczej, pełniła szkoła w Łyszkowicach. Władze PRL zlikwidowały ją, bo przygotowywała absolwentów nie dla potrzeb socjalistycznej wsi.

     W latach 60-tych ubiegłego wieku istniała duża potrzeba uruchomienia szkoły rolniczej w naszym regionie. Według wieloletniego wizytatora szkoły i dobrego jej ducha, Franciszka Tracza, inicjatorami budowy szkoły w powiecie byli przewodniczący i sekretarz Gromadzkiej Rady w Klimontowie. Zwrócili się oni z tą inicjatywą do ówczesnego przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Adama Jasińskiego, który po rozpatrzeniu możliwości wraz z sekretarzem PRN Longinem Drabem, uznali projekt za realny i potrzebny. Krakowska Hodowla Roślin z siedzibą w Jakubowicach, przekazała na cele szkoły gospodarstwo w Piotrkowicach Małych.

     Pełniący funkcję kierownika obiektu i wielce zasłużony dla budowy szkoły Stanisław Kaczmarczyk, okres przejmowania gospodarstwa wspomina: [...] ówczesny dyrektor (SHR w Jakubowicach) przekazał nam wszystko to co było najgorsze ze wszystkich gospodarstw stacji; wybrakowane krowy w ilości 30 sztuk które razem nie dawały mleka nawet na potrzeby nielicznych wtedy pracowników, 7 koni, z których tylko 2 jako tako nadawały się do dowożenia paszy z pola [...]. Jeśli do tego dodamy zdewastowane budynki mieszkalne i gospodarcze [...] to otrzymamy pełny obraz [...].

     To był pionierski czas. Upór i dynamika działania, pierwszego nieformalnego dyrektora Stanisława Kaczmarczyka, który uruchomił Zaoczne Technikum Rolnicze jako filię Technikum w Czernichowie i pierwszego dyrektora Eugeniusza Stabrowskiego, który tą funkcję objął 1 maja 1969 roku sprawiły, że 6 września 1971 roku zadzwonił dzwonek na pierwszą lekcję.

     We wrześniu 1971 roku naukę rozpoczęło 220 uczniów , w klasach o specjalnościach; 5 letnie Technikum Ochrony Roślin, 3 letnie Technikum Rolnicze, którzy egzaminy wstępne zdawali w SP nr 2 w Proszowicach. Ponadto Zasadnicze Szkoły Rolnicza i Ogrodnicza oraz Zaoczne Technikum Rolnicze. Pierwsze spotkanie grona pedagogicznego miało miejsce w byłym dworku W.Potockiego, w dniu 15 sierpnia 1971 roku. Byliśmy społecznością o różnym doświadczeniu w pracy pedagogicznej. Byliśmy gronem pedagogicznym, najmłodszym w ówczesnym województwie krakowskim. Łączył nas entuzjazm (tak entuzjazm!...) budowy od podstaw czegoś nowego.

     Od pierwszych dni naszej pracy staraliśmy się osiągnąć najwyższy poziom pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym pierwszym okresie nasi uczniowie byli laureatami olimpiad na szczeblu kraju i wielokrotnie zdobywali pierwsze miejsca w Polsce. Czesław Janicki, Roman Kasperczyk i Henryka Maleta w pionie techników ogrodniczych, Janusz Cyganek w konkursie "Zielone Dyplomy". W pionie Zasadniczych Szkół pierwsze i drugie miejsca w Polsce zdobywali Mieczysław Pawłowski i Waldemar Bogdał. Laureatami na szczeblu województwa byli Adam Wójcik i Leszek Kotyza. Wiele sukcesów na szczeblu krajowym i województwa odnosiła młodzież w konkursach ekologicznych.

     W tamtym pionierskim okresie wykształciła się tradycja majówek w Racławicach i biegu sztafetowego na historycznej trasie przemarszu wojsk Tadeusza Kościuszki z Koniuszy do Racławic. W biegach, w okresie ich trwania uczestniczyło ponad tysiąc młodzieży. Za sprawą posiadania własnego autokaru, młodzież poznawała piękno Ojczyzny. To około 200 tysięcy kilometrów pierwszej "Błękitnej Strzały" prowadzonej przez Zdzisława Dońca, z młodzieżą po Polsce. Pierwsze lata szkoły to również dynamiczna działalność koła PTTK. Do 1996 roku zorganizowało 94 rajdy, głównie w góry. Uczestniczyło w nich prawie półtora tysiąca uczniów. W tamtym okresie szkoła odnosiła znaczące sukcesy w pracy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. We współzawodnictwie ze szkołami rolniczymi, wielokrotnie zdobywała II miejsce w kraju i stale I lub II miejsce w województwie.

     Sport, szczególnie lekkoatletyka i sporty obronne, były wyróżniającymi w skali województwa i kraju. Kilkakrotnie reprezentując województwo krakowskie, młodzież uczestniczyła w zawodach ówczesnych krajów Układu Warszawskiego.

     W pierwszym okresie istnienia szkoły, szczególna rolę odgrywał internat. Mieszkało w nim, od poniedziałku do soboty i z reguły w niedzielę, około 75 % uczniów. Wówczas były nieporównywalnie trudniejsze warunki dojazdu do szkoły. Bogate było życie kulturalne, sportowe, towarzyskie i naukowe internatu. Wielkim wydarzeniem była rywalizacja w województwie o miano "Przodującego Internatu". We współzawodnictwie brało udział 35 - 40 internatów województwa krakowskiego. Trzykrotnie mieszkańcy internatu zdobywali I miejsce w województwie. W oparciu o pracę internatu wykształcili swoje umiejętności, Ryszard Korzec i Jolanta Pięta, stając się członkami Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

     Kolejne etapy rozwoju szkoły, to burzliwe lata dziejów naszej Ojczyzny. Nauczyciele czynili dobrze swoją powinność. Szkoła wrastała w środowisko. Rzetelna praca pierwszego pokolenia nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły uczyniła swoje.

     Urok szkoły podnosi piękno parku, w którym zlokalizowany jest Pomnik Kosynierów, w części autentyczny kamienny stół Kościuszki, Kopiec Pamięci Narodowej, oryginalny kierat i skała im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

Henryk Pomykalski   

(fot. ZS w Piotrkowicach Małych - fb)


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
sierpień  11  czwartek
sierpień  12  piątek
sierpień  13  sobota
[16.00]   (Słomniki)
Wakacyjne Pikniki na Wolności!
sierpień  14  niedziela
[12.00]   (Posiłów, Ostrów)
Dożynki gminy Proszowice
[...]   (Proszowice)
Święto Ludzi Gór - wyprawa na Turbacz
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ