Laureat konkursu międzynarodowego z proszowickiej jedynki

(fot. Maksymilian Polkowski)
(fot. SP nr 1 w Proszowicach)

Proszowice, 2-03-2020

     Maksymilian Polkowski - uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach został laureatem XI Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. "Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem", zajmując I miejsce w kategorii fotografia. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Turku. W ramach wszystkich edycji konkursu wzięło w nim udział prawie 13 tysięcy uczestników.

     Konkurs ma na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i recytatorskiej. Patronat nad konkursem objęli: arcybiskup Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański; biskup Wiesław Alojzy Mering - Ordynariusz Włocławski; Wielkopolski Kurator Oświaty; starosta Turecki; prezes Instytutu Pamięci Narodowej; prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

     W tegorocznej edycji fotograficznej na konkurs wpłynęło 272 prace z Polski, Białorusi, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kazachstanu i Litwy. Prace konkursowe oceniali profesorowie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Za cykl zdjęć Maksymiliana Polkowskiego, przygotowany pod kierunkiem opiekuna artystycznego - mgr Joanny Paluch, jury przyznało uczniowi z Proszowic I miejsce.

(fot. SP nr 1 w Proszowicach)

     Fotografie ilustrowały naturę okolic Proszowic - m.in. wierzby głowiaste, a także urokliwe ruiny dworu w Biórkowie Wielkim. Podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs, która odbyła się 29 lutego w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku, Maksymilian otrzymał od organizatorów i szacownego jury pamiątkowy dyplom i atrakcyjne nagrody rzeczowe: m. in. monety kolekcjonerskie, książki od Premiera Polski, pobyt w hotelu w Gdańsku. Szczególne gratulacje laureaci konkursu otrzymali od Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego oraz Marszałek Sejmu - Elżbiety Witek, którzy objęli Honorowy Patronat nad konkursem. Uroczystości towarzyszyły wystawy prac - fotograficzna i plastyczna, laureatów i wyróżnionych w konkursie. Na scenie licealnej auli zaprezentowali się także zdobywcy I miejsc recytatorskiej edycji konkursu.

(fot. SP nr 1 w Proszowicach)

Maksymilian Polkowski był jedynym uczniem z Małopolski nagrodzonym w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. "Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem". Dodatkową nagrodą dla niego są punkty w procesie rekrutacji do szkoły średniej, ponieważ konkurs jest wpisany na listę zawodów wiedzy i artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty jako szczególne osiągnięcie odnotowywane na świadectwie szkolnym.

SP nr 1 w Proszowicach   


fot. Maksymilian Polkowski
zdjęcia 29-02-2020   publikacja: 2-03-2020

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20200302max/art.php