Dzisiaj jest czwartek, 11 sierpnia 2022 r.   (223 dzień roku) ; imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   | 
 aktualności oświatowe 
 |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   nuka/kultura szerzej   |   wiktoria 1920   |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / aktualności oświatowe / Uroczystość 50-lecia Szkoły Podstawowej nr2 w Proszowicach
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-11
USD 4,5206 -1,96%
EUR 4,6745 -0,83%
CHF 4,8134 -0,66%
GBP 5,5339 -0,78%
Wspierane przez Money.pl


Uroczystość 50-lecia Szkoły Podstawowej nr2 w Proszowicach

(fot. SP nr 2)

Proszowice, 18-02-2020

     W sobotę, 15 lutego odbyła się jubileuszowa uroczystość SP nr 2 Proszowicach. Doniosłość tego faktu wiąże się również z ważnym dla Szkoły wydarzeniem - otrzymaniem nowego Sztandaru. Tym samym Szkoła, przemianowana skutkiem reformy z gimnazjum na podstawową, uzyskała w pełni wszystkie insygnia jednostki oświaty.

(fot. SP nr 2)

     Cała uroczystość przebiegała według ścisłego rytuału wojskowego z zachowaniem właściwych procedur. Liczne grono przybyłych gości stanowili: Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, samorządowcy, dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkoli, przedstawiciele instytucji współpracujących, goście honorowi. Ze strony Szkoły-Jubilatki obecni byli: dyrektor Maria Bielska- Kahan, wicedyrektor Wojciech Musiał, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie wszystkich klas oraz emerytowani nauczyciele, w tym byli dyrektorzy SP2: Stanisław Świerkosz, Teresa Ignacyk i Teresa Koziołek.

     Ceremonii towarzyszyła wojskowa asysta honorowa w postaci kompanii honorowej z pocztem sztandarowym i flagowym Jednostki patronującej Szkole - 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. S. Sosabowskiego. Oprawę muzyczną tworzyła orkiestra dęta z Żębocina oraz chór parafialny pod kierownictwem Wojciecha Kahana. Na uroczystości obecni byli także wykonawcy Sztandaru Edyta i Eugeniusz Śpiewakowie.

(fot. SP nr 2)

     Całość rozpoczęła o godz. 11.00 koncelebrowana msza święta w intencji Ojczyzny, Patrona, zmarłych Nauczycieli i społeczności szkolnej sprawowana przez absolwentów Szkoły, księży: Olgierda Nyca, Mariusza Chmurę, Miłosza Hołdę, Piotra Rojewskiego oraz ks. por. Rafała Kanieckiego kapelana 6. Brygady Powietrznodesantowej i ks. Krzysztofa Cebulę z proszowickiej parafii. Koniec mszy św. był dla zebranych dużym i niezwykłym zaskoczeniem. Otóż, ks. Olgierd Nyc przekazał dla Szkoły Podstawowej nr 2, na okoliczność Święta, Akt Apostolskiego Błogosławieństwa od Papieża Franciszka. Po mszy, przy krzyżu misyjnym, podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie aktu ufundowania sztandaru. Następnie goście honorowi i fundatorzy, wbili symboliczne gwoździe do jego drzewca.

     Do grona fundatorów indywidualnych należą: prof. Włodzimierz Bernacki - senator RP chrzestny sztandaru, burmistrz GiM Proszowice - Grzegorz Cichy, proboszcz parafii WNMP w Proszowicach - ks. dr Jan Zwierzchowski, samorządowcy: Iwona Latowska chrzestna sztandaru, dr n. med. Wojciech Skucha, dyrektor SP2 Maria Bielska-Kahan, wicedyrektor Wojciech Musiał, przewodniczący Rady Rodziców SP2 - Michał Kubacki chrzestny sztandaru.

(fot. SP nr 2)

     Natomiast fundatorami zbiorowymi są: Nauczyciele i Pracownicy oraz Rada Rodziców SP2. W ich imieniu podpisy na akcie fundacyjnym złożyły: p. Dorota Czech oraz p. Iwona Adamska. Kolejne osoby, które przybiły symboliczne gwoździe i podpisały akt, to goście honorowi: dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej - płk Grzegorz Grodzki, wicewojewoda małopolski - Józef Leśniak oraz w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, wizytator - Katarzyna Czaja.

     Po tej części ksiądz kapelan dokonał poświęcenia. Następnie odbyła się ceremonia przekazywania. Sztandar, z rąk prof. Włodzimierza Bernackiego, przejął Burmistrz Grzegorz Cichy, następnie p. dyrektor Maria Bielska - Kahan i poczet sztandarowy SP2. Tej części towarzyszył hymn - wykonany przez chór parafialny- "Do Młodych", autorstwa Adama Asnyka, którego kompozytorem jest Wojciech Kahan.

     Ostatnim etapem tej części uroczystości było ślubowanie, złożone przez uczniów SP2. Po ceremonii wszyscy zgromadzeni udali się, z towarzyszeniem kompanii honorowej i orkiestry, ul. 3 Maja, kolumną marszową pod szkołę. Tam odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz złożenie przy niej kwiatów przez płk Grzegorza Grodzkiego, burmistrza Grzegorza Cichego i dyrektor Marię Bielską Kahan. Kwiaty złożono również pod tablicą upamiętniającą powstanie szkoły w 1970 r. oraz założenie Gimnazjum. Następnie uczestnicy spotkali się w sali gimnastycznej szkoły, gdzie miała miejsce kolejna część Święta.

     Po powitaniu gości przez Marię Bielską - Kahan, wystąpili kolejno: pierwszy dyrektor Szkoły Stanisław Świerkosz, prof. Włodzimierz Bernacki, wicewojewoda Józef Leśniak, płk Grzegorz Grodzki, Burmistrz GiM Proszowice, samorządowiec Iwona Latowska, dyr. SP w Kościelcu Jerzy Bysiec, dyr. Przedszkola Samorządowego nr 1 Teresa Grzegorczyk, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Henryk Pomykalski, oraz absolwent, a zarazem przewodniczący osiedla przy ul. Kopernika - Grzegorz Buczek.

(fot. SP nr 2)

     Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny przygotowany i prowadzony przez Izabellę Krzywkowską i Karolinę Barnaś, który prezentował historię SP2 od jej zarania po dzień dzisiejszy. A wszystko w kontekście kluczowych wydarzeń historycznych i kulturalnych w kraju i na świecie. Prezentacji towarzyszyły występy artystyczne młodzieży, występy wokalne absolwentek: Joanny Pocicy, Magdaleny Sowy i Mai Nowak oraz zaprezentowane, w multimedialnej formie, materiały wspomnieniowe. Ostatnią częścią uroczystości było wspólne spotkanie na jubileuszowym obiedzie.

     W przygotowanie tego niecodziennego święta zaangażowani byli nauczyciele i młodzież SP2 już od września. Natomiast szczególne podziękowanie za koordynację całości należą się paniom: Karolinie Barnaś, Izabelli Krzywkowskiej, Iwonie Skalskiej, Monice Chmurze, Iwonie Marzec oraz panu Wojciechowi Marcowi.

(fot. SP nr 2)


Alicja Chuchmacz   


fot. SP nr 2
zdjęcia 15-02-2020   publikacja: 18-02-2020idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
sierpień  11  czwartek
sierpień  12  piątek
sierpień  13  sobota
[16.00]   (Słomniki)
Wakacyjne Pikniki na Wolności!
sierpień  14  niedziela
[12.00]   (Posiłów, Ostrów)
Dożynki gminy Proszowice
[...]   (Proszowice)
Święto Ludzi Gór - wyprawa na Turbacz
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ