Projekt Erasmus+ w Skopje w Republice Północnej Macedonii

(fot. nadesłane)
(fot. nadesłane)

Klimontów, 23-12-2019

     Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie biorący udział w projekcie "Attractive schools - Happy students - Better life" spędzili przedświąteczny czas na międzynarodowej wymianie, która odbyła się w Skopje w Republice Północnej Macedonii. Pracowali razem z uczniami z Grecji, Włoch, Rumunii i Republiki Północnej Macedonii.

     Był to czas pracy projektowej, której głównym celem było poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Każda grupa przygotowała prezentacje na temat tradycji świątecznych w swoim kraju oraz typowych dań związanych ze świętami. Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach projektowych, dowiadując się wielu ciekawostek, tym bardziej, że Rumuni, Macedończycy i Grecy świętują Boże Narodzenie według obrządku prawosławnego. Co ciekawe, Grecy mają w zwyczaju ubierać nie tylko choinkę, ale także statek, jako symbol oczekiwania na bliskie osoby będące na morzu. Mieliśmy także okazję popróbować tradycyjnych potraw i świątecznych przysmaków przygotowanych przez partnerskie grupy.

     W efekcie wspólnej pracy powstało nagranie, które przedstawia wszystkie grupy podczas śpiewania kolęd w ich narodowych językach. Była to okazja do wspólnego świętowania, poznawania tradycji, wymiany poglądów, uczenia się tolerancji i budowania dialogu międzykulturowego opartego na zrozumieniu innej kultury, postrzegania podobieństw i różnic, jako elementu wzbogacenia wiedzy i nabycia kompetencji międzykulturowych.

(fot. nadesłane)

     Ponadto, uczestnicy spotkania zobaczyli inscenizację uczniów przedstawiającą kulturę mieszkańców Republiki Północnej Macedonii oraz odwiedzili monastyry (klasztory) położone wysoko w górach. To one przez wieki chroniły prawosławną wiarę i język macedoński, ponieważ kraj był 500 lat pod panowaniem tureckim. Aż trudno uwierzyć, że przetrwał język, kultura i religia tego niewielkiego kraju, który odzyskał niepodległość w końcu XX wieku.

     Zauważyliśmy wiele podobnych słów w języku macedońskim, gdyż jest to też język słowiański. Alfabet, natomiast, znacznie różni się od naszego i jest znany pod nazwą cyrylicy (pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian - św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowian, zapisał i wprowadził do liturgii język słowiański). Będąc w Macedonii Północnej, uczestnicy wymiany uczniów mieli też okazję zobaczyć Skopje (centrum miasta oraz dom, w którym urodziła się Matka Teresa z Kalkuty), Ochryd, unikatową jaskinię położoną w górach oraz rezerwat przyrody "Matka".

(fot. nadesłane)

     Pracując w międzynarodowych grupach, uczestnicy spotkania wykonywali ozdoby choinkowe, które później zostały umieszczone na świątecznym drzewku zdobiącym hol szkoły goszczącej. Uczniowie wykonali również samodzielnie kartki świąteczne, które wysłali przez macedońską pocztę do swoich rodzin, przyjaciół i znajomych. W szkole została urządzona wystawa prac uczniów promująca program Erasmus+ oraz wspólny projekt "Attractive schools - Happy students - Better life" realizowany podczas międzynarodowej współpracy pięciu szkół partnerskich z Grecji, Włoch, Rumunii, Republiki Północnej Macedonii i Polski.

     Wspólna praca uczniów w projekcie przyczynia się znacznie do poszerzenia ich wiedzy o kulturze krajów partnerskich, doskonalenia kompetencji komunikatywnych z języka angielskiego oraz rozwijania umiejętności pracy w międzynarodowej grupie i środowisku.

koordynator projektu - Urszula Kowalska   

(fot. nadesłane)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20191223klim_erasmus/art.php