Stypendystki Premiera z ZS Proszowice

(fot. ZS Proszowice)

Proszowice, 13-12-2019

     Maturzystki z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach: Karolina Fidala (Technikum) i Izabela Kaczmarczyk (Liceum Ogólnokształcące) zostały Stypendystkami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020.

     12 grudnia 2019 roku w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak wręczyła wyróżniającym się uczniom dyplomy Stypendysty Prezesa Rady Ministrów. W gronie nagrodzonych znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach: Karolina Fidala z klasy IV Technikum, kształcącym w zawodzie technik ekonomista oraz Izabela Kaczmarczyk maturzystka Liceum Ogólnokształcącego.

     Zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:
  1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
  2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


Agnieszka Głowicka-Polkowska   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20191213zspr_stypendystki/art.php