30. rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka w SP Szczytniki

(fot. SP Szczytniki)

Szczytniki, 26-11-2019

     Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach brali udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku, 20 listopada przypadła wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

     W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

     Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

(fot. SP Szczytniki)
(fot. SP Szczytniki)
     W czwartek 20 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w strojach w kolorze niebieskim, nawiązujących do barw UNICEF, wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W trakcie zorganizowanych w tym dniu zajęć zapoznali się z ideą organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF Polska.

     Podczas krótkiego apelu uczniowie przypomnieli prawa dzieci: prawa do nauki, godności, prywatności, poszanowania innych, wychowania bez przemocy. Każde "prawo" wypowiedziane przez młodych aktorów zostało odczytane ze specjalnie przygotowanych na ten dzień tablic. Następnie ze szkoły wyruszył barwny korowód z niebieskimi balonami. Cała społeczność szkolna wraz z opiekunami chciała w ten sposób zamanifestować jedność z dziećmi na całym świecie, których prawa nie są przestrzegane.

     Następnie młodzież szkolna podzielona na zespoły rozwiązywała quizy oraz zadania problemowe dotyczące praw dziecka. Natomiast młodsi uczniowie chętnie wzięli udział w zajęciach plastycznych, którym celem było przedstawienie jednego ze swoich praw. Dla uczniów, którzy chcieli porozmawiać ze szkolnym psychologiem i pedagogiem, zorganizowano Tydzień otwartych drzwi. Podczas szkolnego zebrania rodzice zostali zaznajomieni z tym jakże ważnym tematem. Wykonane w tym dniu prace plastyczne wykorzystano do przygotowania gazetki ściennej, która ozdobiła świetlicę szkolną i przypomina o prawach dziecka.

Paulina Bandyk, Jolanta Gajda   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20191126szcz_konwencji30/art.php