"Moja Mała Ojczyzna w obiektywie"

(fot. SP Glewiec)

Glewiec, 25-11-2019

     Z inicjatywy grupy nieformalnej SP Glewiec w Szkole Podstawowej im. mjr. Stanisława Szymachy w Glewcu realizowany był projekt: MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE współfinansowany przez FIO Małopolska Lokalnie Północ.

     Celem projektu było m. in. kształtowanie lokalnego patriotyzmu oraz pogłębienie więzi z miejscem zamieszkania uczniów, wzbogacanie wiedzy o Naszej Małej Ojczyźnie popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat historii, przyrody naszego regionu, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności fotografowania obiektów i krajobrazu, a także rozwijanie umiejętności informatycznych.

W okresie od 4 września do 15 listopada, w ramach projektu realizowano następujące działania:
  • wycieczki po najbliższej okolicy,
  • warsztaty fotograficzne,
  • zajęcia komputerowe,
  • opracowanie foto-książki o naszej małej ojczyźnie.
(fot. SP Glewiec)

14 listopada br. została otwarta wystawa fotograficzna MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE kończąca projekt.

     W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Koniusza - Wiesław Rudek, kierownik GZEAS Koniusza - Renata Socha, komendant GZOSP RP w Koniuszy - Krzysztof Kowalski, twórcy i opiekunowie Muzeum generała Leopolda Okulickiego w Szarbi - państwo Marcińscy, dyrektor Szkoły Podstawowej w Glewcu - Jolanta Szczęsna oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Koordynatorem projektu była Urszula Ząbek.

red.   

(fot. SP Glewiec)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20191125glewiec_foto/art.php