Szkoła pamięta

(fot. ZS Proszowice)

Proszowice, 29-10-2019

     "Szkoła pamięta" to inicjatywa ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej celem jest zorganizowanie przez placówki szkolne i oświatowe działań, które upamiętnią ważne postaci i wydarzenia z polskiej historii. Do ogólnopolskiej akcji przystąpił także Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

     W okresie poprzedzającym uroczystości Wszystkich Świętych, 25 października 2019 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło szkoły i placówki do udziału w ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta". Do projektu zgłosiło się ponad 10 tys. szkół.

W roku ważnych wydarzeń - 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, warto uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności - podkreślił minister edukacji Dariusz Piontkowski.

(fot. ZS Proszowice)
(fot. ZS Proszowice)
     Pielęgnowanie historii i tradycji jest jednym z zadań proszowickiej szkoły, określonym w programie wychowawczym, a udział w ministerialnym projekcie doskonale wpisuje się w misję placówki. Pochodzący z pobliskich Opatkowic Zygmunt Marzec został zamordowany w 1942 roku w wyniku fałszywych oskarżeń. Społeczność niemiecka poświęciła mu kamień pamięci w miejscu kaźni oraz gablotę w Muzeum Parafialnym. W proszowickim Zespole Szkół w październiku 2018 roku odsłonięto wystawę upamiętniającą Zygmunta Marca - ofiarę nazizmu. Stała ekspozycja w szkole skłania młodzież do zadumy i refleksji nad historią, postaciami z lokalnego środowiska, uczestnikami ważnych wydarzeń. Spotkanie młodzieży przed szkolną tablicą pamięci i zapalenie znicza to forma upamiętnienia, ale także wspaniała lekcja patriotyzmu.

     Uczniowie nie zapominają także o żołnierzach poległych w bitwie pod Proszowicami w nocy 6/7 września 1939 roku. Uczestniczą w spotkaniach rocznicowych i apelu poległych, składają kwiaty na kwaterach żołnierskich na miejscowym cmentarzu. W tym szczególnym okresie poprzedzającym uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach zapalili znicze na żołnierskich grobach. To wyraz troski o zmarłych i dowód pamięci.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20191029zspr_pamieta/art.php