Dzisiaj jest niedziela, 14 sierpnia 2022 r.   (226 dzień roku) ; imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy +św. Maksymiliana Marii Kolbego    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   | 
 aktualności oświatowe 
 |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   nuka/kultura szerzej   |   wiktoria 1920   |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / aktualności oświatowe / "Mobilni technicy na europejskim rynku pracy"
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl


"Mobilni technicy na europejskim rynku pracy"

(fot. ZS Piotrkowice Małe)

Piotrkowice Małe, 7-10-2019

     Mobilni technicy na europejskim rynku pracy to kolejny projekt mobilnościowy realizowany przez Zespół Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

     35 uczniów szkoły kształcących się w kierunku technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa odbędzie zagraniczny staż we Włoszech w terminie 28.10.2019 - 22.11.2019. Organizacją pobytu zajmie się firma IFOM z siedzibą Bolonii. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów. Wśród celów szczegółowych projektu można wyróżnić:
  • nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy,
  • wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie branżowym,
  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej uzyskanej w szkole,
  • uzyskanie dokumentu Europass Mobilność,
  • podniesienie świadomości kulturowej,
  • przygotowanie i wdrożenie programów edukacyjnych, które pozwolą na podniesienie jakości lokalnych kadr,
  • zwiększenie szans bezrobotnych i osób kończących szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
     Praktyka zawodowa młodzieży we włoskich przedsiębiorstwach pozwoli na nabycie wielu nowych umiejętności zawodowych, lepsze przygotowanie do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji na obecnym rynku pracy, utrwalenie umiejętności językowych z języka angielskiego, języka zawodowego, branżowego. Młodzież udoskonali umiejętność współpracy w zespole międzynarodowym. Wnioskodawca nabędzie nowe doświadczenia, które zostaną przeniesione do kraju i wykorzystane w programie organizowanych praktyk zawodowych.

(fot. ZS Piotrkowice Małe)

     Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich. Poza kompetencjami zawodowymi uczestnicy nabędą też lub podniosą kompetencje osobiste, społeczne oraz językowe. Projekt przyniesie korzyści także szkole, której pracownicy zwiększą swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektem oraz umiejętności współpracy międzynarodowej.

     Uczniowie zakwalifikowani do projektu uczestniczyć będą we wsparciu językowo-kulturowo-pedagogicznym organizowanym w szkole. Poprzez zajęcia z języka angielskiego poznają bliżej słownictwo branżowe i elementy gramatyki umożliwiające komunikację w środowisku obcojęzycznym. Zajęcia z pedagogiem obejmować będą trening aktywności, kompetencji społecznych, integracyjnych oraz planowanie kariery zawodowej. Podjęta będzie tematyka komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w rozłące z najbliższymi, radzenia sobie w środowisku międzynarodowym. Zajęcia kulturowe pozwolą na poznanie historii, kultury i obyczajów włoskich, zagadnień związanych z religią, przynależnością rasową, zwyczajami panującymi we Włoszech oraz odmiennością kulturową Polski i Włoch.

     Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską i szkołę.

     Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Konrad Szreniawski   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
sierpień  14  niedziela
[12.00]   (Posiłów, Ostrów)
Dożynki gminy Proszowice
[...]   (Proszowice)
Święto Ludzi Gór - wyprawa na Turbacz
sierpień  15  poniedziałek
sierpień  16  wtorek
sierpień  17  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ