facebook
Znakomite wyniki rekrutacji do ZS Proszowice

    Dzisiaj jest piątek, 15 listopada 2019 r.   (319 dzień roku) ; imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda ŚD Rzucania Palenia    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   | 
 aktualności oświatowe 
 |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / aktualności oświatowe / Znakomite wyniki rekrutacji do ZS Proszowice
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Znakomite wyniki rekrutacji do ZS Proszowice

(fot. ZS Proszowice)

Proszowice, 3-09-2019

     W wyniku reformy edukacji we wrześniu naukę w szkołach średnich rozpoczną uczniowie z dwóch roczników jednocześnie: absolwenci dotychczasowych gimnazjów oraz o rok młodsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Dla obu grup uczniów przygotowano odrębną ofertę edukacyjną oraz zasady rekrutacji. Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach pochwalić się może rekordowymi wynikami naboru: w szkołach dziennych dla młodzieży uczyć się będzie 270 uczniów w dziesięciu oddziałach klas pierwszych, a w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych naukę rozpocznie 32 słuchaczy.

     Rekrutacja do Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zakończyła się już po pierwszym etapie. Zainteresowanie nauką w proszowickim Zespole Szkół było tak duże, że szkoła nie dysponowała wolnymi miejscami przewidzianymi w rekrutacji uzupełniającej. Znakomita większość kandydatów wskazywała Zespół Szkół jako placówkę pierwszego wyboru. Dla młodzieży gimnazjalnej przygotowano odrębną ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji aniżeli dla absolwentów szkół podstawowych. W toku przeprowadzonego naboru do klas pierwszych przyjęto 270 uczniów do dziesięciu oddziałów. Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych realizować będą różne podstawy programowe kształcenia ogólnego, dlatego uczyć się będą w odrębnych klasach.

     Oferta kształcenia w Zespole Szkół w Proszowicach odpowiadała zainteresowaniom i potrzebom edukacyjnym młodzieży z lokalnego środowiska. Tradycyjnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się grupy: mundurowa, medyczna, dziennikarsko-medialna oraz ogólna w Liceum Ogólnokształcącym. Kandydatom do Technikum zaproponowano dwa kierunki kształcące w zawodach: technik ekonomista i technik hotelarstwa. Równie udany okazał się nabór do Branżowej Szkoły I stopnia - uruchomiono po dwa odziały dla absolwentów obu typów szkół.

     Dokonując wyboru szkoły - uczniowie i rodzice kierowali się nie tylko atrakcyjną ofertą edukacyjną czy lokalizacją szkoły, ale przede wszystkim jakością kształcenia. Proszowicki Zespół Szkół pochwalić się może wysoką zdawalnością i bardzo dobrymi wynikami absolwentów na egzaminie maturalnym, wysokimi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, a także sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych różnych szczebli. Bardzo dobra baza dydaktyczna, liczne projekty edukacyjne i potencjał kadry pedagogicznej to zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia i sukcesów edukacyjnych młodzieży.

A co we wrześniu...?

     Nowy rok szkolny 2019/2020 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach rozpoczyna od wyróżnienia. Jeszcze w czasie wakacji szkoła otrzymała dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam" oraz certyfikat realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Młodzi w Akcji - Kreatywne wyzwania". Od września w szkole kontynuowany będzie projekt edukacyjny pt. "Wkręceni w czytanie", w ramach którego przeprowadzone zostanie plenerowe "Narodowe Czytanie" pod patronatem Prezydenta RP oraz szereg konkursów dedykowanych uczniom ze szkół powiatu proszowickiego. W tym miesiącu także uczniowie klas III Technikum wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji w ramach programu Erasmus+. Jesienią poprosimy lokalną społeczność o poparcie naszego projektu "W kręgu wielkiej polskiej kultury" w ramach Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego. Kolejne miesiące na pewno przepełnione będą intensywną nauką i ciekawymi inicjatywami edukacyjnymi, artystycznymi i sportowymi.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Łatwo się przyjaźnić z kimś, kto ma takie samo zdanie jak my.
(Aleksander Dumas)
listopad  15  piątek
[18.15]   (Proszowice)
pierwsze zajęcia Slavica Dance
listopad  16  sobota
listopad  17  niedziela
[8.30 - 15.30]   (Wieliczka)
Dzień Otwartych Drzwi Muzeum 2019
[11.00]   (Kraków)
Dzień Otwartych Drzwi Muzeum Armii Krajowej
[12.15]   (Proszowice)
Jesienne opowieści - teatrzyk
listopad  18  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa rysunków Justyny Kierat]   Ewolucja w obrazkach
[do 30 listopada]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ