Technikum w ZS Proszowice "Brązowe"

(fot. ZS Proszowice)

Proszowice, 26-02-2019

     Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach uzyskało honorowy tytuł "Brązowej Szkoły 2019" w rankingu najlepszych szkół w Polsce, przeprowadzanym przez miesięcznik "Perspektywy".

     W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1731 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2018 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Ważnym kryterium oceny były także sukcesy uczniów w olimpiadach.

     Kapituła rankingu, złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz przewodniczących komitetów głównych olimpiad przyznała proszowickiemu Technikum 45 pozycję w klasyfikacji w Małopolsce. W zestawieniu generalnym Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach uzyskało honorowy tytuł "Brązowej Szkoły 2019" i prawo używania graficznego znaku jakości.

     Wynikami rankingu miesięcznika "Perspektywy" są szczególnie zainteresowani rodzice oraz uczniowie, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Wysoka pozycja Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach wskazuje na bardzo dobry poziom nauczania, potwierdzony znakomitymi wynikami egzaminu maturalnego oraz zawodowego, a także sukcesami w olimpiadach przedmiotowych. Sukces proszowickiej szkoły to wynik pracy ambitnych uczniów i nauczycieli, a także dyrekcji szkoły i lokalnej władzy samorządowej, którzy dbają o dobre warunki nauki i pracy.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20190226zspr_brazowa/art.php